Økologiske egg til påske

Foto: Fir0002. Navngivelse-DelPåSammeVilkår 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)
Foto: Fir0002. Navngivelse-DelPåSammeVilkår 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)

Vi bør tilrettelegge mer for innkjøp av økologiske matvarer i kommunens kantiner og virksomheter, sykehjem, SFO og vi vil ha mer økologisk frukt ut til skolene. Vi arbeider for å øke kunnskapen, markedsføringen og etterspørselen etter økologisk mat, skriver bystyrekandidat Aslaug Moi Frøysnes i et innlegg som sto på trykk i BA 12. april 2011.

Høner i eggproduksjon gjennomgår livslang lidelse. I løpet av de fem påskedagene spiser nordmenn over 23 millioner egg, dette er det dobbelte av hva vi spiser resten av året

Opprinnelig la urhønen bare ett kull i året. Intensiv avl og produksjon har skapt høner som legger ett egg om dagen. Dette har sin pris for dyrene.

Mesteparen av alle egg som blir produsert i Norge kommer fra «burhøner». Her holdes tre høner i trange bur, hvor de har plass på størrelse med et A4-ark hver. Høner fra burdrift får hakkesakader og sykdommer som leversvikt og egglederbetennelse, de blir «utbrukt» når de knapt er ett år gamle, naturlig levealder er cirka ti år.

Heller ikke de «frittgående egg» alternativene er gode nok i seg selv. I et typisk «frittgående» anlegg er det elleve høner per kvadratmeter, og tilsammen cirka 5000 høner stuet sammen.

Økologisk landbruk er et steg i riktig retning; her er det blant annet strengere krav til rom og bevegelsesmuligheter både inne og ute, og forbud mot burhøns og pelsdyrhold.

Miljøpartiet De Grønne jobber for økologisk omlegging av landbruket og for at dyrs grunnleggende rettigheter skal grunnlovsfestes, som retten til å få dekket basale behov og retten til vern mot overgrep.

Miljøpartiet De Grønne i Bergen mener at kommunen bør øke sin andel økologiske innkjøp. Vi bør tilrettelegge mer for innkjøp av økologiske matvarer i kommunens kantiner og virksomheter, sykehjem, SFO og vi vil ha mer økologisk frukt ut til skolene. Vi arbeider for å øke kunnskapen, markedsføringen og etterspørselen etter økologisk mat.

Så løp og kjøp økologiske egg med god samvittighet!