Fotocredit: dyrevernalliansen

Kommunen må ta hensyn til dyrenes velferd ved innkjøp

Vi behandlet Anskaffelsesstrategi for Bergen Kommune 2017 – 2020 i finanskomiteen onsdag 11. mai, og byrådspartiene har stemt i mot dyrevern.

«Kommunen skal bruke sin innkjøpsmakt til å velge dyrevennlige produkter når det er mulig», står det i byrådets plattform, men når byrådet legger frem anskaffelsesstrategien, er ikke dyrene nevnt med ett eneste ord.

– Løftebrudd, mener Miljøpartiet De Grønne som fremmet en rekke forslag til behandlingen i Komite for finans, næring og kultur forrige onsdag.

Bergen kommune skal være en foregangskommune for samfunnsansvar i sine anskaffelser og det skal komme tydelig fram at det skal tas hensyn til dyrevern i denne saken. Kommunen skal bidra til å fremme dyrevelferd, kreve åpenhet og sporbarhet av leveransene.

 

Vi fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingen:

Innstilling

Bystyret gir sin tilslutning til «Anskaffelsesstrategi 2017-2020» og målsettinger knyttet til denne.

MDGs tilleggsforslag

Tilleggsforslag til tiltak 4.1:

1. «Andelen økologisk mat og drikke som kjøpes inn BØR økes årlig med mål om 50 % innen 2020. Spesifiseringen fastsettes i byrådssaken.

MDGs tilleggsforslag

Tilleggsforslag til tiltak 4.1:

2. Det er et mål at kommunens innkjøp av kjøtt skal reduseres. Spesifiseringen fastsettes i byrådssaken.

MDGs tilleggsforslag

Tilleggsforslag til tiltak 4.2:

Bergen skal øke andelen innkjøp fra rettferdig handel og statusen som Fairtrade-by skal sikres innen utgangen av 2017

MDGs tilleggsforslag

Nytt tiltak 4.8:

A. Bergen kommune skal ta hensyn til dyrevern i sine anskaffelser.

MDGs tilleggsforslag

Nytt tiltak 4.8:

B. Spesifiseringer gjøres i byrådssaken om krav til etisk produksjon.

MDGs Merknad eller tillegg??

Kommunene ikke skal bruke regnskogtømmer i sine bygninger.

MDGs Merknad eller tillegg?

Gjenbruk, vedlikehold og kvalitetskriterier legges til grunn for offentlige 
innkjøp