Randi Elisabeth Amundsen

2. kandidat, Fana

Randi Amundsen (49) er filosof med lang fartstid fra næringslivet. Har over tyve års erfaring fra både offentlige og private virksomheter. For tiden er hun i sin andre periode som styremedlem i MDG Bergen og skriver bok innen miljøfilosofiske emner. Randi bor i Ytrebygda, er født og oppvokst i Bergen og kjenner både byen og bydelene godt. Hun ønsker en langsiktig, helhetlig og bærekraftig utvikling av Bergen med et godt tilbud for alle generasjoner.

Klikk her for å se hele valglisten