Øystein Bønes

3. kandidat

Øystein Bønes (40) Han har studert økonomi, statistikk og samfunnsfag ved Universitetet i Bergen. Øystein har variert yrkesbakgrunn og jobber nå til daglig som salgskonsulent i Bedriftsrådgivning Vest AS. Han har hatt en lang rekke partiverv. Deriblant vært vararepresentant fra 2011 og senere fast representant i bystyret hvor han i dag er partiets representant i komite for barnehage, skole og idrett. Forøvrig er han også med i programkomiteen og styret i MDG Bergen. Han har et bredt politisk engasjement men er mest opptatt av byutvikling og transportpolitikk. Har vært sykkelpendler i Bergen halve livet!

Klikk her for å se hele valglisten