Øystein Bønes

4. kandidat, Fyllingsdalen

Øystein Bønes (38) er arbeidssøkende. Han har god erfaring fra bergenspolitikken som 2. vara til bystyret i forrige periode hvor han som vara ble innkalt til et møte i bystyret og et møte i komite for miljø- og byutvikling. Ellers har han hatt mange verv i partiet, deriblant landsstyremedlem, fylkesleder og fylkessekretær. Nå er han styremedlem i Bergen MDG og bydelslagsleder i Fyllingsdalen. Han har studert økonomi, statistikk og samfunnsfag ved Universitetet i Bergen. Bønes ønsker å endre Bergen til en helhetlig miljøvennlig by der også forstedene skal få trivelige bydelssentre med et rikt utvalg av fritidstilbud. I hans visjon for Bergen skal folk kunne reise kollektivt og sykle eller gå på separerte gang- og sykkelfelt. Offentlig infrastruktur som skole, barnehage og idrettsanlegg må komme samtidig som større boligfelt bygges ut og ikke i etterkant.

Klikk her for å se hele valglisten