Miriam Akkouche

6. kandidat

Miriam Akkouche (23) norsk-algirsk kvinne fra Alta. For øyeblikket studerer hun arabisk og sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Miriams hjertesaker er mer forpliktende politikk på klimafeltet og mer fokus på miljø noe hun har vist igjennom hennes politiske arbeid. Hun har også engasjert seg på andre områder som f.eks. dyrevern, rettferdig fordeling, medmenneskelighet og integrering.

Miriam har representert MDg i kommunestyret i Alta. Hun har hatt en rekke verv etter valget i 2015, blant annet som gruppeleder, nestleder i Hovedutvalget for næring, drift og miljø, leder i et underutvalg, dispensasjonsutvalget, representant i interkommunalt avfallsselskap(VEFAS) og styremedlem i KS i Finnmark. Hun har også lang fartstid innad i partiet og ungdomspartiet som fylkesleder i Grønn Ungdom, landsstyrerepresentant, medlem i internasjonalt utvalg, lokallagsleder og vara til sentralstyret i MDG.

Klikk her for å se hele valglisten