Kristine Ødegård

10. kandidat, Stipendiat

Kristine Ødegård, 1973, Stipendiat

Christine er 45 år, gift, og har to tenåringsdøtre. Hun er født og oppvokst i Bergen, med god kjennskap til både sentrum og de ulike bydelene. Hun har hovedfag i kulturvitenskap fra Universitetet i Bergen, og holder nå på med en tverrfaglig doktorgrad innen helse. Hun har over lang tid vært engasjert i velforeningsarbeid, og har erfaring med lokalpolitiske prosesser. Miljøsaken er for henne en hastesak, der alle må bidra for at vi skal få et bærekraftig samfunn også i fremtiden. Løsningene må være pragmatiske, med fokus på en rettferdig fordeling av goder og byrder.

Klikk her for å se hele valglisten