Joakim Kyrre Myklebust

9. kandidat

Joakim (30) er utdanna sivilarkitekt og dagleg leiar i Bergen Arkitektkontor. I 2017 var Joakim talsperson for Bergen MDG. Fred på jord, rein luft i byen og gode byrom for folk er blant draumane han ber på. Politisk er han grunnleggande liberal, pasifist og ynskjer grøn
næringsutvikling og lågt økologisk fotavtrykk. Han utførte førstegangstjeneste som hovedtillitsmann for sivile vernepliktige og var styremedlem av European Bureau of Conscentious Objectors. I 2011 var han med å starte Grønne Studenter i Bergen.

Klikk her for å se hele valglisten