Håkon Nakkerud Opedal

5. kandidat

Håkon Nakkerud Opedal (26) fra Kinsarvik i Hardanger, bosatt i Bergen. Han kom til Bergen for ti år siden da jeg begynte på videregående. Håkon har bakgrunn fra Unge Høyre, men meldte seg inn i MDG i 2013 på bakgrunn av sitt engasjement for klimasaken. Han har deltatt aktivt i alle valgkamper siden han ble politisk aktiv, og trives svært godt med velgerkontakt. Håkon liker godt å stå på stand og møte velgerne direkte i samtaler om hvordan vår politikk kan bidra til en bedre hverdag for mange. Hans største hjertesaker utenom miljø- og klima, er skole, oppvekst og studentliv. Håkon er student ved lærerutdanningen, og ønsker å bidra politisk til en bedre skolehverdag for barn og unge i Bergen.

Klikk her for å se hele valglisten