Eline Haakestad

4. kandidat

Eline Haakestad (23), kommer fra Lofoten og har bodd i Bergen siden 2014. For tiden tar hun en mastergrad i økonomisk geografi, regional utvikling og planlegging ved Universitetet i Bergen. Eline har vært aktiv i Grønne Studenter og Miljøpartiet De Grønne i Bergen siden hun flytta hit. I Grønne studenter har hun hatt verv som sekretær og leder for Bergen, og hun har vært generalsekretær for Grønne studenter nasjonalt. I 2017 var Eline talsperson i MDG Bergen sammen med Joakim Myklebust. Våren 2018 var Eline var hun også på solidaritetsbrigade i Brasil, der hun fikk innblikk i kampen til De jordløses bevegelse (MST), som kjemper for retten til jord.

Klikk her for å se hele valglisten