FORESLÅ KANDIDATER TIL VALGKOMITEEN

Er du interessert i å være med i Valgkomiteen som innstiller på lokale tillitsverv i 2019? Kjenner du noen andre som passer til dette arbeidet? Da kan du melde ditt eller noen andres kandidatur i dette skjemaet.

Valgkomitéen arbeider gjennom 2018 og fram til årsmøtet i 2019. Komitéen blir valgt på årsmøtet til Bergen MDG og skal foreslå kandidater til lokale tillitsverv som blir valgt på neste årsmøte for Bergen MDG i 2019. Arbeidet skal foregå etter nasjonale retningslinjer for valgkomité, retningslinjer for MDG sine kommune- og fylkestingsgrupper og etiske retningslinjer for MDG (revidert 24.-26. mars 2017).

Det er styret i MDG Bergen som innstiller på valgkomité. Dersom du ønsker å melde deg som kandidat eller kjenner noen andre aktuelle kandidater gjør du det her.