FORESLÅ KANDIDATER TIL NOMINASJONSKOMITEEN

Ønsker du å bidra i nominasjonsarbeidet i Bergen MDG? Kjenner du noen andre som kunne vært interessert? Da kan du melde inn ditt eller en annens kandidatur i dette skjemaet.

 

Nominasjonskomitéen skal innstille på hvem som bør stå på kommunevalglista til Bergen MDG i 2019. Dette vil bli flittig diskutert i grønne hjem, styrerom og på medlemsmøter gjennom 2018 og fram til nominasjonsmøtet. Valget av menneskene som skal representere oss i valgkampen i 2019 og i bystyret de påfølgende fire årene, er noe av det viktigste lokallaget gjør i 2018.

Nominasjonskomitéen skal bestå av 3 eller 5 medlemmer. Komiteens arbeid foregår etter nominasjonskomitéens retningslinjer, partiet sine nasjonale retningslinjer og vedtekter samt valgloven. Det er årsmøtet til Bergen MDG som vedtar sammensetninga til nominasjonskomitéen på bakgrunn av innstilling fra styret i MDG Bergen. Vi i styret setter derfor stor pris på innspill til kandidater i komitéen gjennom dette skjemaet.

Her på www.bergen.mdg.no vil du finne oppdatert informasjon om nominasjonsprosessen.