Årsmøteinformasjon

Årsmøtet til Bergen MDG 2018 avholdes 27.01.2018 kl 12-16 i fylkeshuset, Agnes Mowinchelsgt 5, 5008 Bergen i auditorium Vestlandet

MDG Bergen skal ha årsmøtet i fylkeshuset, Agnes Mowinchelsgt 5, 5008 Bergen. Auditorium Vestlandet er på gateplan, rett innenfor ytterdøren. Lokalet er et auditorium med plass til ca. 80 personer. Fylkeshuset er ubetjent på lørdag. Alle deltakere må derfor låses inn gjennom ytterdøren ved å trykke på en åpneknapp ved døren. Vi setter opp plakat med telefonnummer for de som er seine.

Kl 20.00 samles vi til fest etter årsmøtet, sted kunngjøres så snart dette er avklart.

 

Innkalling og sakspapirer finner du her