Førsteutkast til lokalprogram!

Programkomiteen til Bergen MDG er nå ferdig med sitt førsteutkast til lokalprogram for 2023 til 2027! Førsteutkastet skal nå ut på høring frem til 30. oktober 2022.

 

Programutkast med linjenummer finner du her!

Send inn ditt høringssvar her!

 

Dette dokumentet er ikke representativ for hvordan Bergen MDGs lokale valgprogram vil se ut når det er ferdig. Dette førsteutkastet er uten bilder og grafikker. Det ferdige programmet vil ha en annen utforming med bilder og grafikker.

 

Programrosessen videre

Fremover skal programkomiteen ta imot innspillene og gå gjennom disse. Etter dette skal komiteen gjøre en vurdering av innspillene og gjøre endringer i førsteutkastet. Når disse endringene er gjennomført blir andreutkastet publisert, og dette sendes videre til Bergen MDGs årsmøte. På årsmøtet blir det igjen mulighet til å påvirke det endelige partiprogrammet. Det er årsmøtet som vedtar det offisielle programmet.