FORESLÅ KANDIDATER TIL DET NYE STYRET

Har du innspill til hvem som bør sitte i det nye styret i Bergen MDG fra våren 2018? Send dine innspill til Valgkomitéen på mail eller gjennom dette skjemaet.

Valgkomitéen består av:
Aslaug Moi Frøysnes
Jorunn Sørdal
Jan Sortland
Kyrre Sørensen
Sondre Båtstrand