Fotocredit:

Ny byråd for kultur, mangfold og likestilling

Eline Aresdatter Haakestad er ny kulturbyråd i Bergen!

 

– Bergen er en fantastisk kulturby, og jeg gleder meg til å jobbe for en levende by hvor flere kan delta og lage gode møteplasser for folk i hele byen.

 

Fra 4. oktober er Eline Aresdatter Haakestad ny byråd for kultur, mangfold og likestilling i Bergen kommune. Byråd Katrine Nødtvedt er innvilget permisjon frem til februar 2022. Haakestad har tidligere også vikariert som byråd for klima, miljø og byutvikling, og tar nå på seg jobben som leder av byens kulturfelt. I perioden hun tiltrer som byråd vil hun jobbe med flere spennende saker på kultur-, mangfold- og likestillingsfeltet. Spesielt vil likestillingspolitikken til kommunen stå på hennes agenda.

– I tiden fremover skal vi blant annet jobbe med Bergens nye likestillingsplan, som er byens første plan for å motvirke kjønnsforskjeller, og jobbe med konkrete tiltak for å bekjempe rasisme og diskriminering, sier Haakestad.