Trygge veier uten salt

Foto: Svein Olsen - www.stoppveisaltingen.no

Miljøpartiet De Grønne tar forbud mot veisalting opp i bystyret. Vi har med veldig god margin skaffet de nødvendige 300 underskriftene som gjør at bystyret er nødt å stemme over saken innen et halvt år. Nå kan velgerne stille våre lokale folkevalgte til ansvar for veisaltingsproblemet ved valgurnene.

– Vi vil ha trygge veier uten salt. Salting skader naturen og skaper falsk trygghet på veiene. Saltet bryter også ned asfalten, og dermed blir flere partikler virvlet opp. Det er grunn til å frykte at økt salting de siste årene har gjort vondt verre med tanke på Bergensluften. Når det finnes alternativer som sand, flis og grus, mener vi det er på tide å stoppe saltingen, sier bystyrekandidat Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

– Et nei til veisalting er et JA til gode alternativer sier bystyrekandidat Øystein Bønes. – Ingen av oss slipper unna saltsørpen på gangstiene, og problemet har bare blitt verre og verre i de 29 årene jeg har bodd her. På vegne av fortvilte hundeeiere, fotgjengere, syklister og bilister går Miljøpartiet De Grønne inn for de bedre alternativene. Vi tenker på virkemidler som å brøyte bedre, bruke oppvarmet sand og treflisproduktet Stop Gliss Bio. Saltet har ødelagt nok i Bergen kommune. Alt fra sko, sykler, biler og hundepoter. Det er i den sammenheng verdt å merke seg at veisaltet skader bremsene.

Vi håper at bystyret tar problemene på alvor og erstatter veisaltingen med andre alternativer. Om så ikke skjer før valget, har vi gitt velgerne muligheten til å se hvem de må stemme på i valget for å få stoppet veisaltingen.