Ta luften på alvor!

Bystyret vil ha flere permanente tiltak for luftkvaliteten i Bergen, men Miljøpartiet De Grønne mener tiltakene er preget av manglende vilje og evne til å ta et oppgjør med bilisme som styrende ideologi. Bergensluften trenger køprising!