Stiller spørsmål om Skansedammen

Skansedammen. Foto: Nina Aldin Thune (CC BY-SA 2.5)
Skansedammen. Foto: Nina Aldin Thune (CC BY-SA 2.5)

Skansen brannstasjon er et unikt kulturminne som står i fare for å bli kraftig forringet. De Grønne tar opp saken i et skriftlig spørsmål til byråd Filip Rygg.

Skriftlig spørsmål til KMBY 6. september 2012, fra representanten Sondre Båtstrand (MDG), vedr. Skansedammen parkeringsanlegg

Skansen brannstasjon med tilhørende damanlegg er et unikt kulturminne som ble fredet av Riksantikvaren i 2008. I begrunnelsen vet det blant annet: «Verdien til anlegget ligg særlig i at dette er eit komplett brannvernanlegg med vannreservoar, garasje, opphaldsrom og tårn intakt». Etter at Bergen kommune klaget på fredningen, ble den opphevet av Miljøverndepartementet, og Skansedammen står nå i fare for å bli ødelagt.

Jeg reagerer på at det later til at kommunen aldri har foretatt en skikkelig vurdering av alternative plasseringer av et parkeringsanlegg i Skansen. Argumentene for bygging av parkeringsanlegget har møtt kraftig kritikk, men selv om en støtter anlegget, er ikke lokaliseringen gitt. Det er fullt mulig å verne om Skansedammen ved å finne alternativ plassering.

I tillegg til manglende alternativer, skal politikerne først ha møtt byggesaken som klagesak i komite for miljø og byutvikling. Mulighetene for å påvirke prosjektet ble således kraftig innskrenket.

Mine spørsmål er dermed som følger:
1: I hvilken grad har byrådet vurdert alternative lokaliseringer av det aktuelle parkeringsanlegget?
2: Er det et mål i seg selv for byrådet å erstatte Skansedammen med parkeringsplasser?
3: Er byrådet fornøyd med den demokratiske siden ved saksprosessen?