Robin Hood i finanskomitéen

Rådhuset
Bergen rådhus. Foto: Aqwis (CC BY-SA 3.0)

For ganske nøyaktig fire år siden, satte jeg meg ned for å skrive et innlegg til BA med tittelen «De Grønne fortsetter». Vi hadde vært 300-400 stemmer unna et mandat i bystyret, men vi bet det i oss og så fremover mot valget i 2011. Nå sitter jeg altså og skriver som nyvalgt medlem av bystyret, og kan konstatere at det nyttet å fortsette.

Av Sondre Båtstrand, påtroppende bystyremedlem Miljøpartiet De Grønne i Bergen

Først og fremst vil jeg takke alle som har stått på for De Grønne de siste fire årene, og til alle de 2550 som faktisk stemte grønt ved årets bystyrevalg. Endelig er barrieren brutt, og De Grønne er i bystyret!
Som et nytt parti møter vi grønne en del fordommer. Kommentatorer skriver om et parti som visstnok bare bryr seg om luften eller omtaler oss som et marginalt nisjeparti. Noen journalister later til å more seg over at jeg sannsynligvis tar plass i bystyrets finanskomité, men min ambisjon er at om fire år, vil slike fordommer ha blitt gjort til skamme.
Det er riktig at frisk luft er vår hovedsak, men er luften vi alle puster inn en marginal sak når over hundre bergensere dør hvert år på grunn av luftforurensning? Luftpolitikk omhandler alt fra samferdsel til energi, og er således en stor nisjesak. Når det er sagt, så har De Grønne en mye bredere politikk: Vi står for en helhetlig miljøpolitikk fra kildesortering til jernbane, vi kjemper for dyrenes sak, fra Dyrenes Hus til økologisk landbruk, og vi har et sterkt sosialt engasjement. Gang etter gang har jeg vært med på å demonstrere utenfor bystyret for bedre sosialpolitikk, nå gleder jeg meg til å sitte inne i salen og stemme for økte sosialsatser, en mer sosial boligpolitikk og gode offentlige velferdstilbud. Jeg vil også jobbe med demokrati, oppvekst, kultur, idrett og andre lokale saker.
Finanskomitéen sitter på byens pengesekk, og jeg vil opptre som Robin Hood: Jeg vil ta fra de rike og forurensende med eiendomsskatt og køprising, og gi til de fattige og miljøvennlige med velferdsgoder og miljøtiltak. Det blir ikke bygget sykkelveier uten at det blir bevilget penger til formålet! I det foreslåtte budsjettet for 2012 har byrådet for eksempel kuttet ut vrakpant på oljeovner, latt være å indeksregulere sosialstøtten og ikke økt den lille støtten til dyrevernorganisasjoner. Jeg har mer enn nok å ta fatt i.
Gjennom innsamling av underskrifter og et innbyggerinitiativ, har De Grønne allerede fått bystyret til å gå inn for redusert veisalting uten selv å sitte i bystyret. Med fast plass, kan vi stadig ta opp spørsmål og forslag som andre partier ikke ville tenkt på eller kjempet for, og vinne små og store seire. Jeg gleder meg til å ta plass i bystyret!