Regjeringen må snu om Skansedammen

Nå blir det trolig bygget parkeringsanlegg under Skansedammen, som blir redusert til et vannspeil med 20 cm dybde.
– Utbyggingen innebærer et stort inngrep i et unikt kulturminne. Vi er skuffet over at Miljøverndepartementet, ledet av SV, overkjører Riksantikvaren. Damanlegget er en naturlig del av Skansen brannstasjon, mener Sondre Båtstrand, som også er Miljøpartiet De Grønnes 1. kandidat ved stortingsvalget i Hordaland.
– Miljøverndepartementet har gjort Skansedammen til rikspolitikk. Kommer jeg inn på Stortinget til høsten, vil det være naturlig for meg å prøve å verne Skansedammen derfra, sier den grønne stortingskandidaten.
Miljøpartiet De Grønne deler bekymringen for brannsmitte på Skansen, men godtar ikke at Skansedammen skal ødelegges av den grunn. Det er antallet biler i sentrum som må bli redusert.