Miljøvern versus reklame

Bryggen uten store reklameskilt. Foto: G. Lanting (CC BY 3.0)
Miljøpartiet De Grønne ser sammenhengen mellom mer reklame og økt forbruk. Det gjør tydeligvis ikke Venstre, og derfor har Julie Andersland (BA 12. april) rett i at spørsmålet om reklamefinansierte bymøbler illustrerer en forskjell mellom Miljøpartiet De Grønne og Venstre. Andersland kunne dog med fordel spart seg noen lite gjennomtenkte sleivspark til oss grønne.

Av Diane Berbain og Sondre Båtstrand, talspersoner Miljøpartiet De Grønne i Bergen. Innlegget sto på trykk i BA 14. april.

Da bergenserne mobiliserte mot Clear Channel og vant frihet fra reklame, skulle vi egentlig få til både nye busskur og offentlige toaletter uten reklame. Det har ikke gått helt som planlagt, men det kan ikke Miljøpartiet De Grønne ta skylden for. Det er Venstre som har sittet i bystyret, ikke De Grønne. Vi ser ikke manglende gjennomføring av planene som en unnskyldning for å slippe aktører som Clear Channel løs på byen vår.

Bysykler er forsøkt brukt som en brekkstang for reklameindustrien, men vil neppe gi en stor miljøeffekt uten en helt nødvendig bygging av sammenhengende sykkelveinett. Hvis prisen for bysykler i tillegg innebærer en by invadert av reklame og forbrukspress, er det stor sannsynlighet for at miljøregnskapet går i minus.

Andersland avslutter innlegget med en svevende nedrakking av Miljøpartiet De Grønne. ”De er miljøvernere, men de praktiserer ikke”, skriver hun. Hva vet hun egentlig om det? Har hun fulgt med på hva Miljøpartiet De Grønne har foreslått av miljøløsninger de siste årene? Hvorfor ikke prøve en dose ydmykhet i lys av at Venstre har sittet i bystyrer og byråd i årevis uten noen storsatsing på sykkelveier? I rikspolitikken stemmer Venstre nesten alltid for mer utvinning av kull, olje og gass, mens De Grønne vil legge om ved hjelp av energisparing og fornybar energi.

Miljøpartiet De Grønne i Bergen er på full fart inn i bystyret, og vi kan love at Anderslands sleivspark skal bli gjort til skamme. Vi har en helhetlig politikk med stort fokus på miljøvern, og vi står i front på saker som innføring av køprising, utbygging av Bybanen, styrket kollektivtilbud med flere ekspressbusser og egne kollektivfelt, tilrettelegging for el-biler og bygging av sammenhengende sykkelveinett.

For oss betyr miljøvern også at reklameindustrien må holdes i tøylene. Venstre har vinglet over mot ja til mer reklame i byrommet, mens Miljøpartiet De Grønne skjønner at reklamens mål er økt forbruk. Derfor er reklamesaken en god illustrasjon på hvorfor det trengs et parti i bystyret som setter miljøvern først. Det partiet er Miljøpartiet De Grønne.