Miljøpartiet De Grønne krever strakstiltak

P4 (Lillehammer): Miljøpartiet de Grønne i Bergen krever strakstiltak mot ekstremt forurenset luft.