Må stemme over forbud mot veisalting

Bystyret er nødt til å stemme over forslaget innen et halvt år.