Landstrøm for friskere luft

Costa Luminosa kan ta imot strøm fra land. Foto: Trodnheim havn, CC BY-SA 2.0
Costa Luminosa kan ta imot strøm fra land. Foto: Trondheim havn, CC BY-SA 2.0

Onsdag fylte seks cruiseskip Bergen havn med tonnevis av CO2 og NOx, kilovis av svoveldioksid og masse svevestøv – selv om skip som Costa Luminosa har utstyr for å kunne ta imot grønn strøm fra land. Miljøpartiet De Grønne vil elektrifisere havnen.

Costa Luminosa er ikke alene, også andre kjente skip som Costa Deliziosa, og giganten Queen Mary 2 er bygd for å kunne motta strøm fra land, men Bergen kommune vil heller ha store utslipp og forurenset luft. Det vil Miljøpartiet De Grønne ha en slutt på.

– Landstrøm har vært i brukt i flere år nå i flere havner i Nord-Amerika og i Europa med gode resultater. I Vancouver i Canada er utslippene halvert etter at landstrøm ble installert, og landstrøm i Venezia vil kutte 30 % av CO2-utslippene og 95 % av nitrogenoksid- og partikkelutslippene. Bergen må komme på banen! Mens planene om elektrifisering av havnen ligger på is, puster bergenserne inn konsekvensene.

Politikk for frisk luft handler mye om biltrafikk, men samtidig påpeker forskere ved Vestlandsforskning at ”eksosen fra skip har 90 % høyere svovelinnhold enn bileksos, og skip produserer en høy rekke giftige gasser som svoveldioksid, nitrogen dioksid og gassformige polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i store mengder” (les kronikk).

Landstrøm er innført eller under innføring i Vancouver, Göteborg, Lübeck, Zeebrügge, Seattle, Long Beach, Los Angeles og Venezia. Bergen kommune kan med enkle grep redusere både lokal luftforurensning og globale klimautslipp ved å få fortgang i installering av landstrøm. Vi grønne ønsker gjerne turister velkommen til vår vakre by, men ikke fulgt av giftig luft.

Professor Jon Steinar Gudmundsson ved NTNU mener cruiseskipene utgjør en betydelig forurensningskilde. I løpet av åtte timer ved kai, kan konsekvensene bli 151 tonn CO2 og 2,7 tonn NOx (les artikkel).

Bergen kommune bør slutte å ignorere konsekvensene på menneskene og miljøet som kommer fra utslipp fra bil og skip. I havnen må vi ha landstrøm, og mens supplybåter kan finne seg et annet sted å forurense, må vi stille strenge krav til cruiseskipene som kommer hit. Mulighet for å kunne ta imot landstrøm må være en del av kravene.

Miljøpartiet De Grønne i Bergen vil ha landstrøm basert kun på fornybar energi. Økt energibehov i havnen må møtes med massiv satsing på energisparing. Frisk luft i Bergen skal aldri bli et argument for master i Hardanger!