Fotocredit:

Heller Fikse-fredag enn Black friday

I bystyret onsdag fremmet MDG forslag om å oppfordre bergensere til å heller markere Verdens kjøpefrie dag enn Black friday. Les mer om onsdagens bystyremøte her.

25. november 2021

 

Bergens klimamål

I runden for muntlige spørsmål stilte MDG-representant Paul Johannessen spørsmål om status på Bergen kommunes klimaplan og hvordan byens klimamål vil forholde seg til nye rapporter om Parisavtalens mål og utfallet etter klimatoppmøtet i Glasgow. Klimabyråd Thor Haakon Bakke svarte at Bergens klimaplan, Grønn strategi, er under rullering og at byrådet har som mål å ha tilnærmet null utslipp innen 2030 og å bli en 1,5 gradersby innen 2050. Han understreket at kunnskapsgrunnlaget som kommer fra nye rapporter og Glasgow-avtalen vil påvirke Bergens arbeid med klimamålene, og skape en bredere forståelse av Bergens rolle og utfordringsbilde.

 

Nei til Black friday, ja til Verdens kjøpefrie dag!

MDGs Mona Høgli fremmet en interpellasjon i bystyret om Verdens kjøpefrie dag. I år faller markeringen på samme dag som årets største forbruksfest, Black friday. Kjøpepresset og overforbruket er ikke bare dårlig for klima og natur. Det kommer også samtidig som mange familier føler at lommeboken ikke strekker til i alt kjøpe- og gavekjøret i førjulstiden. Hun fremmet forslag om at bystyret må oppfordre bergensere til å droppe Black friday, og at det skal bli lettere å leve miljøvennlig. Her er forslagene til vedtak:

 

  1. Bergen bystyre oppfordrer bergensere til å heller markere Verdens kjøpefrie dag enn Black friday 26. november.
  2. Bystyret mener at tilbud om rabattert parkering under Bynatt/Black friday i regi av Bergen Parkering AS er uheldig fordi det motarbeider Bergen kommunes mål om redusert forbruk.
  3. Bystyret mener at nasjonale myndigheter må lovfeste “retten til å reparere” for alle produkter og fjerne merverdiavgiften på reparasjon, gjenbruk og kulturopplevelser.

 

Forslaget fikk dessverre ikke flertall, men vi jobber videre for å gjøre det enklere å fikse de tingene vi allerede har, heller enn å kjøpe nytt, hele året!

 

Byrådet går av etter tunnelflertall i bystyret

Kommunens fagfolk og byrådet har lagt frem sin anbefaling og innstilling for bybanetraséen fra sentrum til Åsane. For MDG og byrådet har det vært avgjørende at det er den faglige anbefalte løsningen langs Bryggen som ble vedtatt under bystyremøtet. Bystyret vedtok 34-33 at bybanen skal gå gjennom tunnel, og byrådet går derfor av. Det er skjebnesvangert for fremtiden for Bybanen til Åsane og vil føre til enorme forsinkelser. Dagløsningen er det eneste realistiske alternativet for at Sandviken og Åsane skal få en bybane i overskuelig fremtid.

 

– Dette var helt riktig å gjøre av Roger Valhammer. Utredningen som bystyret har fått viser at det beste tunnelalternativet vil være verre både med tanke på kollektivtilbudet, kostnader og kulturminner, og ikke minst kontinuerlig bybaneutbygging. Vi må gjøre kunnskapsbaserte beslutninger, og det er synd at bystyret i dag vedtar en usikker fremtid for Bybanen til Åsane. Hvis ikke bystyreflertallet vil bygge en bybane til Åsane basert på det kunnskapsgrunnlaget som foreligger, så får det flertallet ta over styringen av byen, sa gruppeleder Øystein Bønes etter tunnelvedtaket og byrådets avgang.

 

Avslutning av områdesatsing i indre Laksevåg og Ytre Arna

Områdesatsing er et av flere virkemiddel bystyret har valgt for å bidra til å utjevne sosial ulikhet, og krever en ekstraordinær innsats fra det offentlige i deler av byen med levekårsutfordringer. Områdesatsingen i indre Laksevåg og Ytre Arna avsluttes etter å ha gitt god måloppnåelse for de lokale mål som ble satt, blant annet med tanke på infrastruktur, skole, byrom, turveier, lekeplasser m.m. Laksevågbeboer og MDG-representant Trond Wathne Tveiten sa følgende fra talerstolen om saken:

 

 For å trekke frem min egen bydel, har Laksevåg fått et viktig løft. Fremover skal det jobbes godt med områdeplaner og andre planprosesser for å legge til rette for befolkningsveksten i bydelen. I dette arbeidet vil det være svært viktig å inkludere innbyggerne i bydelen, og å ivareta sosial og kulturell infrastruktur på en god måte.

 

For flere saker fra bystyret kan dere se denne siden fra kommunens nettside.

 

Har du spørsmål til bystyregruppen om saker eller stemmegivningen under bystyremøtet? Ta kontakt med oss her: bystyregruppen@bergenmdg.no