Frivillige sirkusartister

Ja til sirkus uten dyr! Foto: Miljøpartiet De Grønne i Bergen, CC BY-SA 3.0
Ja til sirkus uten dyr! Foto: Miljøpartiet De Grønne i Bergen, CC BY-SA 3.0

Fotoreportasjen «Backstage med tause artister» i BT 21. august viser ikke sirkusdyrene når de står oppstallet i transportvogner og blir fraktet milevis langs norske landeveier hele sesongen, skriver 2. kandidat Aslaug Moi Frøysnes i et BT-innlegg.

I reportasjen heter det at det er få forbud og restriksjoner på elefanter og andre sirkusdyr i Norge, men det er heldigvis i ferd med å bli endret. Mattilsynet har foreslått en liste over lovlige dyr i sirkus, uten at elefanter er med. Det betyr trolig slutten på sirkuselefanter i Norge, men det er lagt inn en lang overgangstid.

Miljøpartiet De Grønne tar dyrevern på alvor, og mener at Bergen skal gå foran og vedta at sirkus med dyr ikke får bruke kommunale anlegg. Vi sier ja til sirkus, men bare med frivillige artister.

Aslaug Moi Frøysnes, bystyrekandidat, Miljøpartiet De Grønne
(Innlegget har stått på trykk i BT)