– Forurensningen siver inn i husene

Grønne aksjonister for ren luft
Grønne aksjonister for ren luft

– Byrådets eksospolitikk er i praksis en måte å hive astmatikere og allergikere ut av byen på. Det er uanstendig, sier talsperson Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne i Bergen, som legger frem en tipunktsliste over nødvendige lufttiltak og advarer mot å tro at det å holde seg innendørs er en god løsning.

– Når luftkvaliteten er som verst, blir også innemiljøet helsefarlig. Vi mener myndighetene bør revurdere rådene til astmatikere og allergikere om å holde seg innendørs i svært forurensede områder. Forskning tyder på at utsatte mennesker gjør best i å forlate området, og det er en tragisk konsekvens av at Bergen har blitt styrt av politikere som er mer opptatt av biler enn mennesker, sier talsperson Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Undersøkelser fra forrige vinter i Bergen viser innendørs NO2-nivå på over 100 mg/m3 i de mest forurensende områdene. Forskerne Høiskar, Skulberg og Endregard konkluderer med at personer med astma, hjerte- eller andre luftveislidelser blir rammet: – Skal man ta Folkehelseinstituttets norm for innemiljø på alvor, bør de heller ikke oppholde seg innendørs i svært forurensende områder, skriver forskerne i Allergi i Praksis 3-2010.

Miljøpartiet De Grønne vil ha slutt på menneskefiendtlig politikk, og lanserer en liste med 10 helt nødvendige tiltak for ren luft:

1: Innføring av køprising/rushtidsavgift

2: Gratis buss i rushtiden

3: Flere ekspressbusser

4: Kollektivfelt på alle innfartsårer

5: Videreføring av vrakpant på gamle ovner

6: Færre parkeringsplasser i sentrum

7: Finansiering av sammenhengende sykkelveinett

8: Full fart på utbygging av Bybanen til alle bydeler

9: Flere biler og busser på elektrisitet og biogass

10: Flere og hyppigere bussavganger og utbygget trolleybussnett