Fotocredit:

Flere kvinnenavn i Bergens gater!

Onsdag 28. april var det duket for nok et digitalt bystyremøte. Mange viktige saker var av spesielt stor interesse for De Grønnes representanter, blant annet Årsrapport for lukftvalitet, ny Sjøfrontstrategi, strategi for Dokken, planene for Bønesholmen, og Rapport om strukturell rasisme, for å nevne noen. Her kan du lese om de grønne sakene som ble vedtatt!

4. mai 2021

Bergens gater skal kalles opp etter kvinner!

MDGs representant Miriam Akkouche stilte et muntlig spørsmål til likestillingsbyråd Katrine Nødtvedt om byrådets vedtak om at alle nye gatenavn skal kalles opp etter kvinner. Saken fått mye oppmerksomhet i både media og bysamfunnet, og Akkouche spurte byråden om bakgrunnen for forslaget, som har fått både kritikk og heiarop.

Byråden svarte at det er svært viktig å løfte kvinner frem i bybildet, og at det er nødvendig å prioritere strengt om vi skal oppnå en kjønnsbalanse i gatenavnene i Bergen. Flere har omtalt vedtaket som et “manneforbud”, men Nødtvedt kunne oppklare at det vil kunne gjøres særskilte unntak.

 

Mer uteservering i Bergen i sommer

Det siste året har vært vanskelig for flere næringer og bransjer, særlig for utelivs- og serveringsbransjen som i stor grad har måttet holde stengt på grunn av koronatiltak. Derfor har byrådet i år bestemt at det skal åpnes opp for at flere skal få innvilget søknad om uteservering, og at flere utearealer vil være disponible til dette under sommeren 2021. I interpellasjonsrunden vedtok bystyret et fellesforslag fra MDG, Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre og KrF om at det forventes at også fylkeskommunen og staten følger opp byrådets vedtak, og at det skal tilstrebes rask behandling ved søknader om utvidet areal. Flere kan derfor glede seg til å nyte en brus på uteservering i (forhåpentligvis) solfylte sentrum i sommer.

 

Statnett sin konseptvalgutredning

I en viktig høringssak om Statnetts KVU, fremmet MDGs Joakim Myklebust to merknader:

  1. Bystyret forventer at det legges særlig vekt på å unngå at det legges luftspenn gjennom flotte og sårbare naturområder og kulturlandskap.
  2. Bystyret ber Statnett om å legge sjøkabel på deler av strekket om det ikke er mulig å unngå større visuelle skader på natur og kulturlandskap.

MDG ønsker en natur- og miljøvennlig kraftforsyning på vestlandet, og understreket det med sine merknader. Merknadene fikk dessverre ikke flertall.

 

Luftkvaliteten har aldri vært bedre!

I saken om Årsrapport for luftkvalitet for 2020, kom det tydelig frem at Bergen ikke har hatt en eneste dag med luftforurensning over statens grenseverdier i fjor. Det er selvsagt gledelige nyheter, men MDGs Paul Johannessen understreket at pandemien trolig har mye av æren, og at vi må fortsette tiltakene som vi vet funker. Han sa følgende:

“Flere på kollektiv og sykkel er det aller beste vi kan gjøre. I et lengre perspektiv har skinnegående kollektivtransport vesentlige fordeler også når det gjelder luftkvalitet. Å sykle til jobb er bra for helsen din og bra for byluften. Å ta kollektiv er bra for luften og frigjør plass hvis folk kan en gang dropper å eie egen bil.”

 

Sjøfrontstrategi for Bergen

Sjøfronstrategien som bystyret vedtok onsdag avklarer mål, strategi og føringer for den sentrale sjøfronten i Bergen. I dag er 70% av strandsonen i Bergen nedbygget, og skal vi sikre at alle bergensere har tilgang på sjøfronten vår, legger denne strategien viktige føringer for det videre arbeidet med å tilgjengeliggjøre sjøen for flere. Nå starter blant annet arbeidet for å sikre en sammenhengende promenade fra Sandviken til Laksevåg, og vi skal sikre bergensernes kontakt med sjøen. Mer om sjøfronstrategien kan du lese her.

 

Dokken 2050

Den nye bydelen på Dokken skal være for Bergen og alle i verden. Det skal bli fremtidens nullutslippsbydel, midt i hjertet av Bergen sentrum. Visjonene for Dokken er nå blitt en overordnet strategi, som lå til bystyret å behandle onsdag. Saken la frem flere mål, og nestleder i bystyregruppen for MDG, Mona Høgli, trakk spesielt frem mål nr. 3: “På Dokken skyver vi grensene”. Dokken skal bli en bydel for alle, og Høgli fremmet derfor denne merknaden på vegne av byrådspartiene:

Dokken skal være en bydel for alle innbyggere i Bergen. Bystyret ønsker at det både skal bygges boliger som er tilgjengelige for personer med funksjonsnedsettelse og boliger med en sosial profil. Bystyret ber om at det vurderes ulike ordninger som sikrer at bydelen blir en bydel der mennesker fra ulike sosiale lag kan bo.

 

Nei til bro til Bønesholmen

Planene om bro til Bønesholmen har fått stor oppmerksomhet, særlig på grunn av de motstridende grønthensynene som har blitt veiet i plansaken. På den ene siden er det positivt at friluftsområder tilrettelegges slik at flere kan ta i bruk de felles grøntarealene våre. Samtidig betyr bygging i urørt natur en negativ påvirkning på det biologiske mangfoldet. Derfor avviste byrådet planene om broen til Bønesholmen, og valgte å heller ta vare på naturen rundt Nordåsvannet, som er så nedbygget allerede.

 

Rapport om strukturell rasisme

MDGs mangfoldsbyråd la tidligere i år frem en rapport om strukturell rasisme, som avdekket urovekkende funn. Saken til bystyret skal sikre oppfølging av disse funnene, og motarbeide strukturell rasisme som finnes i Bergen. Rapporten er svært viktig for det videre arbeidet mot diskriminering og rasisme i byen vår. MDGs representant Christine Ødegaard tok ordet i saken og sa følgende:

“Vi må aldri glemme historien vår, og vi må alltid kjempe aktivt mot rasisme og diskriminering. Denne rapporten gir oss et grunnlag for å sette inn tiltak, for nå må vi handle, ikke bare snakke. Jeg tror at folk flest ikke ønsker seg et hatpreget, segregerende og fremmedgjørende samfunn, men heller et samfunn preget av kulturelt mangfold fordi det i bunn er bedre for alle. Bergen er byen i mitt hjerte, og der er det ikke plass til diskriminering og rasisme.”

 

For flere saker fra bystyret kan dere se denne siden fra kommunens nettside (obs, prøv en annen nettleser dersom hyperkoblingen ikke fungerer.)

 

Har du spørsmål til bystyregruppen om saker eller stemmegivningen under bystyremøtet? Ta kontakt med oss her: bystyregruppen@bergenmdg.no.