Færre fly, takk!

Flyplassen fotografert fra Lyderhorn. Foto: Cavernia, CC BY-SA 3.0
Flyplassen fotografert fra Lyderhorn. Foto: Cavernia, CC BY-SA 3.0

Økt flytrafikk gir ikke bare økte klimagassutslipp og annen forurensning, men også økt flystøy, og rammer områdene rundt Bergen lufthavn Flesland der flere tusen boliger kan få byggeforbud. Det burde ikke være noen overraskelse, men det kan virke som at flertallet i bystyret ikke var helt klar over alle konsekvensene av å gå inn for utvidelse av flyplassen, skriver bystyremedlem Sondre Båtstrand i BT.

I BT 5. juni etterlyser Gabriel Fliflet i Naturvernforbundet politikere som griper sjansen til å redusere både støy og klimautslipp ved å redusere flytrafikken. Grønne politikere stiller seg selvsagt på samme side som naturvernerne. Da bystyret behandlet utvidelsen av Flesland, var det bare Senterpartiet, Rødt, SV og De Grønne som stemte for miljøet, men når støyproblematikken kommer i tillegg til den andre forurensningen, er det lov å håpe på at fornuften siger inn i de andre partiene også.

Miljøpartiet De Grønne har en aktiv politikk for å kutte flytrafikken. Et sentralt tiltak er å utbedre Bergensbanen slik at reisetiden Bergen – Oslo kommer ned til høyst 4 timer innen 2020, samtidig som vi selvsagt vil stanse videre kapasitetsøkning ved flyplassene. Et annet tiltak er å innføre en flyseteavgift på 600 kr på flygninger på hovedstrekninger innen Sør-Norge og til utlandet.

Ved å satse på jernbane fremfor fly, gir vi et godt bidrag til å dempe de menneskeskapte klimaendringene, mens det også blir positive effekter lokalt i form av redusert støy. En vinn-vinn-situasjon!

(En noe forkortet versjon av innlegget sto på trykk i BT 6. juni)