– Dyrene trenger dette stedet

Kattemottaket til Dyrebeskyttelsen Hordaland trues med nedleggelse, og har fått frist av kommunen til å avvikle driften innen 23. mars.

Også leder for Miljøpartiet De Grønne, Sondre Båtstrand, holdt appell før fakkeltoget i går. Han fremhevet arbeidet som drives på frivillig basis av organisasjonen, og pekte på nødvendigheten av et slikt tilbud for kattene i Bergen. Så lenge kommunen ikke vil stille med et egnet lokale, bør ikke lover og prinsipper få råde i saken, mener Båtstrand.