Bystyremøtet 22.09.20

Tirsdag 22. september var det duket for nok et digitalt møte i Bergen bystyre. Etter at møtet ble utsatt to uker på grunn av en økende smittekurve i Bergen kommune, ble møtet endelig avholdt og saker som SIAN-demonstrasjonen, alternativer til fyrverkeri og Miljøløftet ble debattert. Her kan du lese om sakene og seirene til våre grønne bystyrerepresentanter.

28. september 2020

Allerede i runden for muntlige spørsmål tok MDG-ere ordet. Vår representant Mona Høgli spurte MDG-byråd Thor Haakon Bakke om bruk av mer bærekraftig fallunderlag på lekeplasser, et tema som har fått mye oppmerksomhet det siste året. Byrådet kunne fortelle at dette er noe kommunen jobber mye med, og vurderer kontinuerlig alternativer for å unngå plastforurensning ved etablering av nye lekeplasser.

 

Ingen rasister i våre gater!

Under interpellasjons-runden svarte mangfolds-byråd Katrine Nødvtedt på en interpellasjon fra SV om SIAN sin mulighet til å demonstrere på Bergens offentlige plasser. Mange bergensere er preget etter demonstrasjonen i august, og MDG sa sammen med bystyreflertallet at vi fordømmer de hatefulle ytringene fra SIAN på det sterkeste. Dette sa MDG-representant Miriam Akkouche da hun tok ordet i saken:

 

«Bergen kommune skal være en by hvor det er trygt å vokse opp og hvor unge med tilhørighet til Islam og andre trosretninger skal føle seg trygge og aksepterte. Derfor er det viktig at Bergen kommune ved mangfoldsbyråden vår fortsetter å holde en god dialog med moskeene og skolene hvor mange av ungdommene hadde tilhørighet»

 

Nei til vindkraft i uberørt natur

I neste interpellasjon fra FrP ble det foreslått at Bergen kommune skal si nei til vindkraft på land. For MDG er det på dette feltet viktig å presisere at vi ikke ønsker utbygging av vindkraft i uberørt natur, og at vi må ta vare på naturområdene våre. Gruppeleder Øystein Bønes tok ordet og sa at “vi må løse klimakrisen på en annen måte enn å forsterke naturkrisen”.

 

Gjør mer av det som funker i klimapolitikken 

Da årsmeldingen til Miljøløftet ble diskutert, brukte MDG-representant Joakim Myklebust muligheten til å rose det arbeidet Miljøløftet gjør, og som binder stat, fylke og kommunene i Bergensregionen til felles miljømål i Bergen.

  • Målet til samarbeidspartnerne i Miljøløftet er nullvekst i personbiltrafikken, og det går i riktig retning. Antall biler på veiene har gått ned, antall syklister og kollektivreisende har gått opp.
  • Utslippene fra veitrafikken er store, og de gikk opp i 2018, året før vi kom inn i byråd. Det kan enten gjøre oss apatiske, eller det kan gjøre at vi handler. Det viktige nå er å se framover.

 

Alternativer til fyrverkeri

Representanten Mona Høgli tok til ordet for dyrevelferd, byluften og helse da hun fremmet forslag om å stramme inn bruken av fyrverkeri i Bergen. Forslaget fikk flertall, og binder Bergen kommune til å vurdere alternativer til fyrverkerioppskyting i årene fremover, som droneshow og andre typer lysshow. Det er gledelig for byens innbyggere, de firbeinte dyrene og miljøet! Du kan lese bystyrevedtaket under:

 

  1. Bystyret ber byrådet legge til rette for, at en i planlegging og innkjøp av tjenester knyttet til feiring av nyttår og lignende for 2023 og utover, også skal vurdere alternativer til dagens fyrverkerioppskyting, som lysshow eller lignende.
  2. Bystyret ber byrådet vurdere om det kan være grunnlag for å innføre begrensninger eller forbud mot privat fyrverkeri i større deler av Bergen kommune i forbindelse med innkjøpsprosessen for 2023 og utover.

 

Ja til nynorsk

I saken om status for nynorsktiltakene i Bergen, brukte MDG-representant Håkon Opedal muligheten til å gi skryt til byrådets nynorskpolitikk, som har vist at Bergen står opp for nynorsken som skriftspråk.

 

«Jeg håper at nynorskens posisjon i Bergen kommer til å styrke seg de neste årene, og forhåpentligvis vil se en økning i antall nynorskbrukere i tiden fremover, slik at Bergen fremdeles stolt kan kalle seg nynorskens hovedstad»