Bort med Bygarasjen!

Smålungeren. Foto: Nina Aldin Thune. CC BY-SA 3.0
Smålungeren. Foto: Nina Aldin Thune. CC BY-SA 3.0

Miljøpartiet De Grønne støtter forslaget om å rive Bygarasjen, men ser ingen grunn til å bygge parkeringshus under Smålungeren.

– Bilene legger beslag på altfor store arealer i sentrum, men løsningen er ikke å grave ned parkeringsplassene. Vi må flytte parkeringsplasser fra sentrum og ut til innfartsparkering ved kollektivknutepunkter, og da blir parkeringshus under Smålungeren helt unødvendig.

Miljøpartiet De Grønne ser positivt på å rive Bygarasjen for å gi plass til boliger:

– Det er mangel på boliger og overflod av parkeringsplasser, så vi trenger ikke å kompensere for riving av Bygarasjen med et stort og kostbart byggeprosjekt under Lille Lungegårdsvann.

De Grønne har vitenskapelig dekning for at antallet parkeringsplasser påvirker trafikk og forurensning:

– Parkeringsrestriksjoner vil ha større effekt enn om bomringsatsene dobles, skriver Transportøkonomisk institutt i rapporten «Storbytrafikken i dag og fem til ti år framover» (2009). Rapporten viser at ansatte tar bil om det er tilgjengelige parkeringsplasser: Blant dem med gratis parkering på jobben tar 90 % bil, betalt parkering gir 65 %.

– Jo vanskeligere å parkere, jo flere tar bussen. Samtidig som vi trenger et mye bedre kollektivtilbud, er vi nødt til å innføre flere restriksjoner på privatbilismen.