Bergen får ny gåstrategi! Bystyremøte 17.november 2020

18. november 2020

Bergen skal bli enda bedre for de gående og syklende! Bystyret i Bergen vedtok Norges første gåstrategi i novembermøte, og en ny sykkelstrategi som skal sørge for at flere velger sykkelen oftere. Slik gjør vi byen bedre for mennesker og miljø.

 

Bystyret i Bergen har i månedens møte i tillegg gjort flere vedtak som gjør byen grønnere og bedre for oss som bor her: 

  • Byens grønne lunge Nygårdsparken skal bli enda bedre! Vi oppgraderer Nygårdsparken nedre del.
  • Prøveordning for el-løperhjul settes i gang for å gi oss verdifull kunnskap om hvordan transportmiddelet kan bli et tilbud uten å gå på bekostning av tryggheten til alle grupper.
  • Mangfoldsbyråden ga en statusoppdatering om arbeidet med Regnbuebyen – Plan for kjønns- og seksualitetsmangfold. 

Strategi for sykkel og gange

– Det er fantastisk at Bergen nå har fått en historisk gåstrategi. Alt for lenge har bilene hatt førsteprioritet. Det er på tide at de aller mykeste trafikantene, de som går, nå skal få høyere status i all planlegging. Det vil føre til at flere tar beina fatt fordi det blir tryggere og enklere å gå i byen vår. Det er bra for folkehelsa, og vi får en bedre by med bedre luft og mindre utslipp og støy.

Mona Høgli uttrykte med dette stor begeistring over gåstrategien som skal prioritere gående før andre trafikantgrupper. Strategien betyr blant annet kortere ventetid ved veikryss for gående, at gangforbindelser til busstopp alltid skal tas med i planlegging av kollektivforbindelser og at fartsgrensen skal senkes rundt om i kommunen. Dette er et godt steg på veien til å gi byen tilbake til menneskene.

 

Sykkelstrategien snur opp ned på tidligere prioriteringer, og målet med strategien er å få flere til å sykle mer. Det skal rett og slett bli bedre, hyggeligere og mer attraktivt å sykle.

 

– Vi skal bygge et finmasket sykkelnett innenfra og ut. Sykkelnettet skal oppgraderes der det gir mest effekt og det er flest nye syklister å hente, sa Eline Haakestad til bystyret da hun orienterte om strategien som kommunens byutviklingsavdeling skal jobbe videre med

 

For flere saker fra bystyret kan dere se denne siden fra kommunens nettside (obs, prøv en annen nettleser dersom hyperkoblingen ikke fungerer). 

Har du spørsmål til bystyregruppen om saker eller stemmegivningen under bystyremøtet? Ta kontakt med oss her: bystyregruppen@bergen.mdg.no