Fotocredit:

BERGEN FÅR BYBANE TIL ÅSANE

Tidenes beste julegave til Bergen by! Her kan du lese mer om bystyresakene fra desember.

16. desember 2021

I bystyremøtet 15. desember var det to saker som ble viet særlig oppmerksomhet: Bybudsjettet for 2022 og Bybanen gjennom sentrum til Åsane. I tillegg behandlet bystyret en høringsuttalelse om lov om hundehold, og Kulturmiljøplanen for Bergen.

 

Enighet om bybudsjettet for 2022!

Tirsdag ble det klart at MDG og byrådspartiene sammen med SV, Rødt og representantene Tungesvik og Torgersen (Sp) var enige om en budsjettavtale for bybudsjettet i 2022. Byrådets satsing på klima- og naturfeltet skjermes, og bystyret vedtok onsdag tidenes grønneste budsjett! Vi sikrer en storsatsing på naturforvaltning og klimafeltet, bedre og tryggere sykkelveier, og investeringsmidler til vassdragsprosjekter i flere bydeler. Det er bra for bergensere, klima og miljø! Du kan lese mer om de grønne satsingene i budsjettet her, og her finner du hele budsjettet for 2022.

 

Bybanen kommer til Åsane!

Det blir mer bybane! Etter at bystyret i november vedtok en tunnelløsning for bybanen og byrådet gikk av, er bybanen til Sandviken og Åsane nå reddet. I 2031 kan du ta Norges beste kollektivtilbud fra sentrum, glidende langs Bryggen, og mot Åsane. Det er helt sentralt at bystyret ønsker en løsning for bybanen langs Bryggen. Byutvikling handler om de lange linjer, og nå har vi tatt viktige avgjørelser for mennesker og miljø. Løsningen som bystyret nå har vedtatt sikrer fremdrift i bybanebyggingen, det beste kollektivtilbudet, finansiering, universell utforming, mindre klimagassutslipp og bedre byutvikling.

 

Nestleder i bystyregruppen Mona Høgli avsluttet sitt flammende innlegg på talerstolen med følgende:

“Jeg er glad for at vi nå får et flertall for å sikre kontinuerlig utbygging av bybanen til Åsane. Dette er et ekstremt viktig tiltak for å ta vare på naturen i Bergen. For å redusere utslippene av klimagasser. Jeg ser frem til opprusting av byrommene og et fremtidsrettet kollektivtilbud som i tillegg legger til rette for en utvikling av gode boområder langs banen.”

 

Det er grunn for å juble – for bybanen til Åsane er en seier for bergenserne, klima, natur og byutvikling!

 

Ja til flere hundeparker

Bystyret behandlet onsdag en høringsuttalelse om endringer i loven om hundehold. MDGs representant Alva Milford Sjursen tok ordet i saken for å poengtere hvordan endringene i hundeloven utgjør et vesentlig løft for hunder, og for samfunnet for øvrig. Hun understreket behovet for et nasjonal påbud om obligatorisk ID-merking av kjæledyr, særlig etter økningen vi har sett i antall dyr dumpet etter gjenåpningen av samfunnet. I tillegg vedtok et stort flertall i bystyret et ønske om flere hundeparker til flere bydeler. Om hundeparker uttalte Sjursen følgende:

For MDG er det viktig å etablere at dyr har egenverdi, og at de dermed skal få mulighet til å utfolde sin naturlige atferd og ha mulighet for bevegelse og stimulerende aktiviteter, noe en hundepark bidrar godt til.”

 

Kultumiljøplan for Bergen 2021-2025

Bergen har fått sin første Kulturmiljøplan! Planen er omfattende, og skal anvendes slik at byutviklingen tar vare på kulturen og særegenhetene, særpreget og identiteten til byen vår. Planen er et godt kunnskapsgrunnlag for det viktige arbeidet videre med å ta vare på kulturmiljøene. MDGs representant Trond Wathne Tveiten tok ordet for å rette lyset på den bydelsvise oversikten i Kulturmiljøplanen og sa følgende om sin egen bydel:

“Kulturmiljøplanen forteller historien om Laksevåg og hvordan vi skal ivareta bydelen for fremtiden. Gjennom bebyggelse, sjøfronten, gatestrukturer, og industri viser planen hvordan vi kan ivareta, forvalte og formidle de verdifulle kulturminnene i bydelen og Bergens historiske identitet.”

 

For flere saker fra bystyret kan du se denne siden fra kommunens nettside.

Har du spørsmål til bystyregruppen om saker eller stemmegivningen under bystyremøtet? Ta kontakt med oss her: bystyregruppen@bergenmdg.no