Bare 600000 kroner til panteordningen for ovner

Kommunen gir vedovner skylden for mye av luftforurensingen. I budsjettforslaget foreslår derimot byrådet å nesten fjerne dagens panteordning.