Fotocredit:

Kandidater, valg 2023

Dette er Bergen MDGs valgliste for kommunestyrevalget i 2023.

 

1. Thor Haakon Bakke (34 år, Fyllingsdalen)

  • Thor Haakon er tidligere byråd for klima, miljø og samferdsel i Bergen. Han har mastergrad i organisasjon og ledelse fra LSE i England, og har permisjon fra jobben innenfor kreftomsorg. Da han var 18 år våknet engasjementet for klima og solidaritet for alvor. Da dro han til Sør-Amerika for å jobbe med gatebarn, men ble samtidig bevisst at isbreene smelter raskt, og med det forsvinner tilgangen på rent drikkevann for milliarder av mennesker verden over. Klimaendringene er uten tvil vår tids største solidaritetssak. Derfor ønsker Thor Haakon et kaldere klima, men også et varmere samfunn. Han har vært engasjert i De Grønne siden 2014, er fast medlem i partiets sentralstyre og har vært talsperson i Bergen MDG. Hvert valg blir stadig viktigere. Thor Haakon gleder seg til å treffe velgere og utvikle politikk for mennesker og miljø.

2. Katrine Nødtvedt (33 år, Årstad)

  • Katrine er fra Bergen, utdannet psykolog, og har en doktorgrad om forbrukerpsykologi på Norges Handelshøyskole. I 2019 ble hun en av MDGs to byråder, og fikk ansvar for kultur, mangfold og likestilling, og seinere også sosial-, psykisk helse- og rusfeltet. Katrine brenner for et grønnere samfunn med mindre utenforskap der et levende og inkluderende kunst- og kulturliv bidrar til livskvalitet og meningsfulle opplevelser og relasjoner. Hun har et særlig engasjement for skeiv politikk, asyl- og flyktningpolitikk og ruspolitikk, og mener at Bergen som menneskerettighetsby må lede an i kampene mot diskriminering og for likestilling på alle områder.

3. Eline Haakestad (28 år, Bergenhus)

  • Eline bor i Bergenhus bydel. Eline er fra Lofoten og har bodd i Bergen siden 2014. Hun er utdannet samfunnsgeograf ved Universitetet i Bergen og har vært aktiv i Grønne Studenter, Grønn Ungdom og Miljøpartiet De Grønne siden hun begynte å studere. Siden valget i 2019 har Eline jobbet som politisk rådgiver for Thor Haakon Bakke, med noen vikarperioder både som byråd for klima, miljø og byutvikling og byråd for kultur, mangfold og likestilling. Nå jobber hun som byplanlegger. Eline engasjerte seg i politikk for å gjøre noe med klimakrisa og kjempe mot ulikhet. Hun brenner spesielt for en byutvikling som setter mennesker og natur i sentrum, der vi tar vare på natur og matjord samtidig som vi skaper gode nabolag. I tillegg ønsker hun en mer rettferdig boligpolitikk.

4. Emil Perron (33 år, Bergenhus)

  • Emil er norsk-fransk, fra Bergen. Han er daglig leder for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen og vit.ass. for klimaprosjektet CLIMLIFE (UiB). Emil er redaksjonsmedlem i Røyst og Salongen. Emil har sittet i styret til Bergen MDG, og arbeidet som frivilligkoordinator i stortingsvalgkampen i 2021. Emil er medlem i Politisk utvalg for natur og samfunnsutvikling for MDG nasjonalt og i nominasjonskomiteen til Vestland MDG. Miljøpolitikkens grønne tråd skal også være sosialt rettferdig. Emil ønsker en mangfoldig, kulturrik, livssynsåpen by med lett tilgang til nærnatur og demokratiske byrom for gående og syklende hvor dialogen mellom innbyggerne kan blomstre og bedre folkehelsen.

5. Andrea Nesvik Voss (25 år, Bergenhus)

  • Andrea kommer fra Stavanger. Hun studerer til vanlig administrasjon og organisasjonsvitenskap på Universitet, og var inntil nylig nestleder i Studentparlamentet ved UiB. Siden 2019 har hun vært engasjert og hatt flere verv i Grønn Ungdom, Grønne Studenter og MDG. Hun har jobbet med politikkutforming i GUs sine politiske utvalg innenfor helse, velferd, sosial- og likestillingspolitikk i 3 perioder. I vår jobbet hun også i partiet som regionkontakt for Vestland. For tiden er hun generalsekretær i GS og styremedlem i MDG Vestland. Andrea er opptatt av at barn og unge uavhengig funksjonsevne og bakgrunn skal ha en god by å bo i, ha et samfunn som tar vare på dem.

6. Christine Ødegaard (50 år, Årstad)

  • Christine er bergenser, gift, og har to døtre. Hun har bakgrunn som kulturviter, og holder på å avslutte sin doktorgrad innen helse. Hun har vært medlem i MDG siden 2017, og ble valgt inn i bystyret i Bergen høsten 2019. I denne perioden har hun fått jobbe i vikariater som politisk rådgiver og gruppesekretær for MDG, og er valgt som leder for programkomiteen i Bergen MDG. Christine er pragmatisk og opptatt av å samarbeide, både innad i partiet, men også med andre. Hjertesaken vil alltid være å kjempe for natur, miljø og klima, som et styrende prinsipp for alle avgjørelser, om det er bevaring av myr, bygging av bybane eller elektrifisering av transportsektoren det handler om. Et mer solidarisk og inkluderende samfunn, og en mer human ruspolitikk er også hjertesaker.

7. Bjarte Bjørsvik (57 år, Årstad)

  • Bjarte er født, oppvokst og bor på Landås, Siviløkonom fra NHH med Master i Midtøsten historie. Han har arbeidet med utvikling i FN i Guatemala, solidaritet og journalistikk i Mellom-Amerika, begrensning av EUs våpenhandel, integrering i Bergen kommune, megling i Konfliktrådet og kurs i kommunikasjon. Bjarte er engasjert i Midtøsten og har reist, bodd og skrevet om konflikter der. Han har vært opptatt av miljøspørsmål siden årtusenskiftet, MDG-medlem siden 2016, aktiv i valgkamper og har brukt det meste av sin tid på partiet det siste året. I 2022 startet han internasjonalt utvalg i Vestland, leder det og tok initiativ til et globalt grønt nettverk for å styrke demokrati. I Bergen vil han bedre lokale felleskap, bidra til sosial utjevning og få mer miljøvennlig transport. Bjarte går fjellturer i en fast gruppe, sykler daglig, kokkelerer i middagsklubb, synger og spiller gitar.

8. Oscar Dos Santos Kvalsvik (23 år, Årstad)

  • Oscar er norsk-brasilianer, kommer fra Fosnavåg og flyttet til Bergen i 2019. Han studerer kjemi ved Universitetet i Bergen, og har i de siste fire årene engasjert seg som tillitsvalgt og studentpolitiker ved UiB. I dag sitter han som sentralstyremedlem for Norsk studentorganisasjon, og deltar aktivt som frivillig i andre studentorganisasjoner. Oscar ønsker at Bergen skal bli Norges klimaby, der beboere i alle aldre har en hverdag med ren byluft og beskyttet urørt natur. Oscar ønsker å gjøre det enklere for bergensere å ta grønne valg i hverdagen, og skape broer med det lokale næringslivet for den grønne omstillingen. Han brenner for studentenes velferd og rettigheter, og ønsker at Bergen skal bli Norges beste, grønne studentby. Oscar vet viktigheten av inkludering i integreringen for innvandrere, og ønsker å bygge broer for mangfoldet i Bergen.

9. Cecilie Høisæther (48 år, Laksevåg)

  • Cecilie sitter i styret i Bergen MDG. Medlem fra 2013. Utdannet innen kultur- og samfunnsfag, samt noe økonomi og digitalisering. Cecilie har bred erfaring fra opplæring, kriminalomsorg, frivillighet og internasjonalt og tverrsektorielt samarbeid. Hun har lang fartstid fra offentlig forvaltning (stat og fylke), Røde Kors, organisasjons- og styrearbeid, et reisebyrå, et norsk senter i India mm. Cecilies hjertesak: En mer helhetlig organisert velferdsby! Et samfunn som faktisk er for alle, betyr også færre hinder for klima- og miljø. Cecilie vil arbeide for sammenheng og samarbeid i systemene rundt folk med rusavhengighet, psykisk sykdom, funksjonsnedsettelser ol. Hun brenner også for bedre vilkår for folk og borettslag i utsatte bydeler.

10. Kjell Magne Fagerbakke (59 år, Fana)

  • Kjell Magne har vært med i partiet siden 2011 og har i økende grad bidratt i partiarbeidet, både i valgkamp, organisasjon og som vara i bystyregruppen. Han har fått innsyn i hva som kreves av en bystyrerepresentant, og vil også fylle en vararolle lojalt og stødig. Kjell Magne tok doktorgrad i marinbiologi i 1995, og var i de etterfølgende årene blåskjellgründer. De siste årene har han designet et sirkulært og bærekraftig oppdrettsystem, og ved siden av gründerlivet har han livnært seg som lastebilsjåfør. Denne kombinasjonen har vekket interessen hans for økonomi generelt og grunninntekt spesielt, og han har tidligere hatt lederrollen i grunninntektsforeningen BIEN Norge. Han har et varmt hjerte for sirkulærøkonomi og redusert arealbruk.

Resten av MDGs valgliste i Bergen:

11. Pauline Tomren

12. Monica Sandtorv

13. Knut-Johan Farestveit

14. Siri Smith

15. Øystein Bønes

16. Anne Haugen Pihl

17. Paul Richard Johannessen

18. Kyrre Sørensen

19. Laura Drivdal

20. Bjørn Sandvik

21. Hassan Bile Mohamed

22. Kristin Hammerås

23. Jesper Blinkenberg

24. Robert Skaar

25. Joakim Kyrre Myklebust

26. Erwin Navarro

27. Maria Thomassen

28. Trond Wathne Tveiten

29. Andrianne Skjold

30. Jon Fartein Lygre Hoel

31. Andrea Melberg

32. Lasse Instefjord Alfsvåg

33. Ingrid Trætteberg

34. Jenny Furevik Riise

35. Arne Olsen

36. Janne Bjånes Bruarøy

37. Linda Rutledal

38. Kristin Lødøen Hope

39. Erik Friis Reitan

40. Johanne Margrethe Hartwig

41. Kristian F. L. Amlie

42. Jorunn M. K. Sørdal

43. Thor Øivind Jensen

44. Anne Framholt

45. Mursit Cetin

46. Ingunn Marie Stadskleiv Engebretsen

47. Randi Benedikte Brodersen

48. Niklas Møller

49. Florian Geyer

50. Hannah Vibeka Ottersen Brautset

51. Ørjan Olsen Furnes

52. Atle Maurseth

53. Camilla Fonnes Haaland

54. Tuva Sunniva Thomassen

55. Mathilde Wergeland

56. Kjell Nylund

57. Anna Greta Skrede

58. Silje Sandodden Kise

59. Trond Einar Augustson

60. Anna Milford

61. Christine Forsmo

62. Trudi Totland

63. Snorre Lunde

64. Therese Krzywinski

65. Ørjan K. Aall

66. Else Kathrine Nesmoen

67. Per Hjalmar Svae

68. Tori Langaas

69. Isak Slettebø

70. Lars Thore Fadnes

71. Marit Nordskar

72. Mona Høgli

73. Susanne Skaar Waage