Paul Johannessen

7. kandidat

Paul Johannessen (41) er født og oppvokst i Sydney, Australia. Han bor i Sandviken med kone og to barn. Utdannet innen TV- og filmproduksjon. Jobber nå som frilanser med filming, redigering, lydopptak og etterarbeid. Paul har jobbet flere år ved Høgskulen på Vestlandet hvor han produserte undervisningsfilmer. Etter et treårig opphold i Tokyo ble han medlem av De Grønne med ønske om å bidra til kommunikasjonsarbeid og engasjere seg mer politisk. Han har streamet landsmøtet to år på rad og produserte filmer for valgkampen i 2015 og 2017. Tror på tilpasningsdyktighet til menneske.

Klikk her for å se hele valglisten