Valglisten 2015

Den offisielle valglisten finner dere på denne linken!

 

Her er en presentasjon av de ti første kandidatene:

 

Nr. 1 Sondre Båtstrand, 1983, Bergenhus bydelSondre Båtstrand

Statsviter, for tiden stipendiat ved Institutt for sammenliknende politikk. Medlem av MDG siden 2000, har vært nasjonal talsperson (2008-2011) og hatt mange verv.

Brenner for en by med fuglekvitter, grønne lunger, gatemarkeder og bilfrie gater, med sosial trygghet og biologisk mangfold. Ønsker at politikk skal drives med fredelige metoder, ikke latterliggjøring og nedsnakking. Kattevenn og musiker på fritiden.

 

Nr. 2 Randi Elisabeth Amundsen, 1965, Ytrebygda bydelRandi Amundsen

Utdannelse innen filosofi og idéhistorie, ledelse og markedsføring. Holder for tiden på å skrive bok i miljøfilosofi.

I MDG er hun aller mest opptatt av at det er samsvar mellom helhet og del i politikken vår. Lokalt brenner hun både for helse og omsorg generelt, eldre omsorg spesielt – i tillegg til samferdselsproblematikk og næringspolitikk.

 

Nr. 3 Diane Berbain, 1981, Årstad bydelDiane Berbain

Født i Nancy, Frankrike, kom til Norge i 2004. Medlem av sentralstyret og 3. vara i bystyret for MDG i Bergen. Har vært talsperson for MDG Bergen i 2011, vara til styret i Bergen og sentralstyret i 2013. Utdannet filolog ved Universitetet i Paris, La Sorbonne, og har også studert språk ved Universitetet i Bergen. Jobber som guide siden 2005, og siden 2011 som gruppesekretær for MDGs bystyregruppe i Bergen. Skriver om Norge for en stor fransk nettavis, og er grunnleggeren av tidsskriftet Grønn Ideologi.

Vil ha tiltak for varig ren luft, rene elver, gjennomtenkt byplanlegging, styrket sosialtilbud og lokaldemokrati, og en by som er verdt å besøke.

 

Nr. 4 Øystein Bønes, 1977, Fyllingsdalen bydelØystein Bønes

Saksbehandler i Miljøvernforbundet. Utdannelse Cand mag; – samfunnsøkonomi, statistikk, admistrasjon og organisasjonsvitenskap med mer.

Politiske hjertesaker: byutvikling som tilrettelegger for gode bomiljøer, lavt transportbehov og tilrettelegging for sykkelpendling og kollektivtransport. Finanspolitikk som sikrer tjenestetilbudet på lang sikt.

 

Nr. 5 Ingrid Fjellberg, 1988, Bergenhus bydelIngrid Fjellberg

Studerer Miljø- og ressursfag ved Universitetet i Bergen og er nasjonal talsperson for Grønne Studenter. Har seks års yrkeserfaring som bartender i London, Amsterdam og Australia og politisk erfaring fra Studentparlamentet ved UiB. Naturvern har alltid vært viktig for Ingrid, og sosial rettferdighet har de siste årene også blitt en gjennomgående hjertesak, blant annet via arbeid med vanskeligstilte i London og to år ved UWC Mahindra College i India.

Politisk vil hun arbeide for et enklere og gladere liv i et varmere og mer medmenneskelig samfunn. Grønn byplanlegging, bilfrie gater i sentrum, human ruspolitikk, trygge skoleveier og ren luft er viktige mål for Bergen.

 

Nr. 6 Fredrik Sundt Breien, 1974, Åsane bydelFredrik Breien

Hovedfag Informasjonsvitenskap fra UiB (2002), Daglig leder i Turbo Tape Games AS (siden 2008). Overordnet er han opptatt av en forsterket integrerings- og bistandspolitikk. Ønsker et enda sterkere norsk engasjement i demokratisering-, fordeling- og anti-korrupsjonsarbeid fordi disse tingene er viktige komponenter til løsningen av klimaproblemene globalt.

Av lokale saker brenner han for et sterkere fokus på kulturlivet, løsninger på trafikkproblematikken i sentrum og i bydelene, en dreining av næringslivet bort fra olje- og energifokuset, samt en mer verdig sosialpolitikk for vanskeligstilte grupper i byen vår. Også opptatt av å jobbe med en langsiktig holdningsendring i befolkningen, med mindre knytning mellom forbruk og status, for å på sikt senke forbruket i samfunnet.

 

Nr. 7 Petra Helgesen, 1978, Årstad bydelPetra Helgesen

Bor i Årstad med sine to døtre. Hun er utdannet litteraturviter og pedagog, og har yrkeserfaring som gründer, foreleser, kritiker, forsker og språkkonsulent. For øyeblikket er hun forlagsredaktør i barne- og ungdomsbokforlaget Mangschou. Helgesen har organisatorisk erfaring fra Natur og Ungdom og senere Naturvernforbundet, der hun fortsatt har verv. Klimasaken har vært hennes hjertesak de siste 20 årene, og hun er lokalpolitisk mest engasjert i skole, byplanlegging, samferdsel, kultur og næringsutvikling. Helgesen har stor tro på at lokalsamfunnet og de små fellesskapene kan utgjøre en forskjell også i globale spørsmål som klima.

 

Nr. 8 Erik F. Reitan, 1979, Bergenhus bydelErik Friis Reitan

Av yrke er han Billedkunstner, og har også ulike verv knyttet til dette, bl. a som nestleder for Bildende Kunstneres Forening Hordaland. Interessert i kulturpolitikk, og ønsker å bruke bystyrevervet til å utvikle en mer helhetlig grønn politikk på dette området. Også interessert i det som går på urbane grøntarealer og utforming av byen med fokus på livskvalitet og reduksjon av støy og forurensing. Dessuten er han interessert i problematikken rundt rusmisbruk og fattigdom, og ønsker at De Grønne skal være en stemme for de utstøtte i samfunnet som ikke blir hørt, og som ofte utsettes for urettferdig behandling.

 

Nr. 9 Kyrre Sørensen, 1982, Bergenhus bydelKyrre Sørensen

Kyrre Sørensen jobber i barnehage og sitter i styret i Syklistenes landsforening. Han er forkjemper for sykkel, bruk av tomme byrom, og fornuftig bruk av IKT i kommunene. Etter å ha bodd 10 år i Bergen har han vært de fleste stedene i og rundt byen med Røde Kors hjelpekorps. Han har gått natteravn, og er med i velforening i høyden der han bor. I det siste har han vært på alle arrangementer i ruspolitikken i kommunen, og er engasjert i dette. Andre hjertesaker er samkjøring og haikestopp, offentlige treningsapparater, og brukt/byttesentral.

 

Nr. 10 Janet Wiberg, 1950, Ytrebygda bydelJanet Wiberg

Yrkesbakgrunn er landskaps- og sivilarkitekt.

Lokale politiske hjertesaker:

  • Integrering av fornybar energi i byplanlegging.
  • Rammebetingelser for en byutvikling basert på bærekraftprinsippet og som favner naturen og verner om naturressursene.
  • Rammebetingelser for en kompakt byutvikling som fremmer livskvalitet for alle innbyggerne, både de fysiske, sosiale og kulturelle dimensjonene: Gode bomiljøer i alle bydeler, tilgang til grønne områder og levende nærmiljøer samt et velutviklet sykkel- og kollektivtransportnett.