Valg 2021: våre hovedsaker

HVA MENER BERGEN MDG? DETTE ER VÅRE HOVEDSAKER:

 

KLIMA
Bergens klimamål skal være i tråd med Parisavtalen, og vi vil ha en utslippsfri by innen 2030.

LIVSKVALITET
Vi vil gjøre det lettere å velge mer fritid fremfor høyere lønn. Slik får vi mer tid til familie og barn, venner, kultur- og naturopplevelser, samtidig som vi reduserer forbruket og tidsklemmen.

 

SAMFERDSEL
Vi vil alltid motsette oss store kapasitetsøkende motorveiprosjekt, og i nye samferdselsprosjekt vil vi prioritere veivedlikehold, trafikksikkerhet og rassikring. Vi vil sørge for at sykkelandelen i Bergen går opp gjennom å bygge et sammenhengende sykkelnett i sentrum, og vi ønsker flere ladestasjoner og fordeler for elbil, billigere kollektivpriser og tilskuddsordninger for sykkel og elsykkel.

 

BYBANEN
De Grønne er den største garantisten for bybanen til Åsane, og vi sikrer fremdrift i planleggingen. Vi ønsker en trasé langs Bryggen slik at bybanen til Åsane blir realisert. Vi vil også at bybanen til Fyllingsdalen utvides med endestasjon på Spelhaugen.

LEVENDE BY
Vi vil at Bergen skal være en by med plass til alle, med møteplasser, bilfrie områder og grøntarealer for store og små i byen. I sommer stenger vi Torget og Bryggen for biltrafikk for å lage mer plass til folk, og mindre plass til kø og eksos. Vi vil ha mer sykkel, gange, mindre stress, ren luft, grønne møteplasser og parker i byen.

 

NATURVERN
Å ta vare på naturen er å opprettholde grunnlaget for gode samfunn. Vi går lenger enn de fleste og vil starte med restaurering av natur. Vi vil at fjorden skal være rein, fjellet skal være tilgjengelig for alle og motsetter oss store utbygginger i urørt natur.

VINDKRAFT
Vi vil føre en restriktiv politikk for vindkraft på land, der ingen utbygginger skjer i urørt natur. Nye utbygginger skal kun være tillatt der mennesker allerede har gjort store inngrep i naturen.

 

KJØTT
Vi vil føre en jordbrukspolitikk som øker norsk produksjon av frukt, bær, grønnsaker og matkorn, og som gir oss kjøtt, melk og egg basert på norsk fôr og norske beiteressurser. Samtidig ønsker vi å redusere det skyhøye kjøttforbruket til nordmenn, gjøre kjøtt dyrere og frukt og grønt billigere. Slik vil vi gjøre det enklere å velge grønt i hverdagen.

 

SKOLE
Vi tror på læreren og vil ha mindre målstyring i skolen. Vi ønsker mindre testing på småtrinnet, og vil at praktisk-estetiske fag får mer plass på timeplanen.