– Vil ha større innsats for fri programvare

En treårig kontrakt om levering av programvarelisenser verdt 64 millioner kroner gikk til Umoe IKT. Det var kun Microsoft-baserte løsninger som kom inn i anbudsrunden til Bergen kommune:

– Når bystyret har etterlyst alternativer til Microsoft, må vi spørre oss hva som gikk galt og førte til at ingen friprog-løsninger kom inn og om det kunne vært en idé med en ny anbudsrunde. Vi må i hvert fall lære av feilene slik at den neste kontrakten kan gå til løsninger basert på fri programvare, mener Sondre Båtstrand.

Miljøpartiet De Grønne i Bergen ønsker at kommunen i størst mulig grad legger om til fri programvare:

– Foruten å spare utgifter vil en slik omlegging redusere sårbarheten for virusangrep. Det er heller ikke sunt at Microsoft kontrollerer så store deler av markedet, og Bergen kommune kan her utgjøre en forskjell ved å legge fullstendig om til Linux og Open Office. Teknologiutvikling skal ikke være styrt av en liten økonomisk elite, sier Sondre Båtstrand, som selv har gode erfaringer med bruk av fri programvare.

Miljøpartiet De Grønne har programfestet å arbeide for støtte til utvikling av fri programvare og økt bruk av fri programvare i offentlig sektor.

Oslo kommune kunne spart 14 millioner kroner på fri programvare.