Vi har tiltak for friskere luft

Grønne aksjonister for ren luft (Foto: Bergen MDG, CC BY-SA 3.0)
Grønne aksjonister for ren luft (Foto: Bergen MDG, CC BY-SA 3.0)

Vi kan redusere NO2-utslippene, men Bergen fortsetter å ignorere befolkningens helse fremfor å gjennomføre tiltak, mener De Grønne etter at Miljødirektoratet spår høye verdier av NO2 i årene fremover.

Miljødirektoratet har kartlagt de fem største byene, og konkludert med at befolkningen må belage seg på å puste forurenset luft de neste årene. Byene mener de mangler gode tiltak for å redusere NO2-utslippene, og Bergen etterlyser muligheten for å innføre lavutslippssone.

– Det handler ikke bare om mangel på tiltak, men om mangel på handlekraft. Trondheim klarer å redusere NO2-utslippene innenfor det samme regelverket, fordi de satser på kollektivtransport, flere bompengesnitt, omkjøringsveier og overgang fra diesel- til gassbusser. Bergen kan også ta grep, sier bystyremedlem Sondre Båtstrand i De Grønne:

– Vi kan innføre køprising og etablere landstrøm i havnen, men byrådet foretar seg fint lite. Det er fint med lavutslippssone, men det er synd at kommunen ensidig fokuserer på et tiltak vi ikke kan gjennomføre. Selv om regjeringen selvsagt burde gi oss tillatelse til å innføre lavutslippssone, er det andre tiltak vi kan gjennomføre mens vi venter.

– Både regjeringen og byrådet må ta noe av skylden, men det hjelper ikke om de bare skylder på hverandre mens bergenserne puster inn giftig luft.

Miljødirektoratet: Dårlig luftkvalitet i de store byene (19.3.2014)