Verken biler eller bane over Bryggen!

Foto: Guillaume Baviere. Creative Commons Navngivelse 2.0 Generisk (CC BY 2.0)
Foto: Guillaume Baviere. Creative Commons Navngivelse 2.0 Generisk (CC BY 2.0)

Bybanen er uten tvil et fremskritt for Bergen. Med skinnegående transport satser Bergen på en fremtidsrettet løsning, men det er ingen grunn til at Bybanen skal gå på bekostning av sentrale deler av kulturarven vår. Bybanen trenger ikke å gå over Bryggen, skriver bystyremedlem Sondre Båtstrand (MDG) i et innlegg som sto på trykk i BA 13. november.

Spørsmålet om Bybanen skal gå over Bryggen vekker naturlig nok engasjement, og i løpet av denne måneden kommer de fleste partiene i bystyret til å ta stilling. Noen har allerede bestemt seg, og for Miljøpartiet De Grønne er det ingen tvil om hvor vi står: Vi står på Bryggens side.

Noen få dager i året har vi gleden av å oppleve Bryggen stengt for trafikk. Da kommer kulturminnet virkelig til sin rett, med et yrende folkeliv, arrangementer og festivaler vakkert rammet inn av Bryggen. Vi grønne nøyer oss ikke med et par dager, vi deler Riksantikvarens syn på saken: «Ein ideell situasjon vil vere at området mellom Bryggen og Vågen er mest mogleg utan motorisert ferdsel», skriver Riksantikvaren i sine innspill. I arbeidet for et mest mulig bilfritt sentrum, ser vi Bryggen som meget viktig.

Det er nemlig ikke slik at vi må velge mellom enten masse biltrafikk eller Bybanen over Bryggen, og om Bybanen går over Bryggen vil det fortsatt være mange biler som passerer der. Det beste er å få trafikken helt bort, slik at fotgjengere og syklister kan ha området for seg selv.

«Går man for tunnel så sparer man seg for mange utfordringer på Torget og Bryggen. Det handler om master, ledninger, spor og bruk av banegulvet. Dette er momenter som må legges veldig vekt på i det videre arbeidet», sier fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd.

Miljøpartiet De Grønne deler skepsisen fra blant andre Riksantikvaren, fylkeskonservatoren, Fortidsminneforeningen og Stiftelsen Bryggen. Vi heier på Bybanen, og mener både bane og by er best tjent med en tunnelløsning fremfor å la banen gå over Bryggen. Verken biler eller bane hører hjemme på Bryggen. La menneskene nyte Bryggen i fred!