Våre lokale klimafornektere

Grønne aksjonister for ren luft (Foto: Bergen MDG, CC BY-SA 3.0)
Grønne aksjonister for ren luft (Foto: Bergen MDG, CC BY-SA 3.0)

På samme måte som ”klimarealistene” kobler globale klimaendringer til naturens egen aktivitet, er det nok av politikere i Bergen som kobler dårlig lokal luft med nettopp naturens egen aktivitet, skriver bystyremedlem Sondre Båtstrand (MDG) i et innlegg som sto på trykk i BT 28. januar 2013.

Bak det ironiske navnet ”Klimarealistene” finnes det et nettverk som avviser at menneskeskapte klimautslipp påvirker klimaet. Det er naturen selv som har skylden, mener ”klimarealistene”, som dermed blir forsvarere for fortsatt forurensende aktivitet. De legger ut om solflekker, vulkaner og naturlige svingninger, men overser fullstendig at forbrenning av olje, gass og kull forrykker den naturlige balansen og de naturlige svingningene.

Noen har sammenliknet ”klimarealistene” med Flat Earth Society og andre som har ment at jorden er flat. Jeg tror vi ikke trenger å bevege oss så veldig langt i tid eller rom for å finne noen å sammenlikne ”klimarealistene” med. Det holder å se på situasjonen her i Bergen.

På samme måte som ”klimarealistene” kobler globale klimaendringer til naturens egen aktivitet, er det nok av politikere i Bergen som kobler dårlig lokal luft med nettopp naturens egen aktivitet. I dette verdensbildet er det ikke menneskeskapte utslipp som ødelegger luftkvaliteten, nei, det er naturen som står bak: Disse politikerne gir kaldt vær og manglende vind skylden for at smogen legger seg over en by full av forurensende biler.

Da jeg i bystyret i november 2011 la frem en krisepakke med forslag for friskere luft, var responsen fra byrådet laber. – Det er grunn til bekymring, men erfaringen viser at været er den viktigste faktoren når det gjelder luftforurensning, sa byrådsleder Monica Mæland ifølge BT. Jeg vil på min side hevde at det er utslippene, ikke været, som er den viktigste faktoren.

Fra bystyrets talerstol har jeg hørt flere representanter bagatellisere den lokale luftforurensningen, slik klimafornekterne gjør med de globale klimaendringene. Logikken later til å være at luftforurensningen ikke er så ille, og om den er det likevel, så er det naturen, ikke menneskene, som har skylden.

Globale klimaendringer og lokal luftforurensning møter hverandre i eksosen fra bilene. Over halvparten av Bergens klimautslipp kommer fra transport, og selv om andre kilder også påvirker luften, er det bilene som er hovedutfordringen. Da er det trist at byrådet velger å prioritere biler over klima og luft, og i neste omgang helsen til innbyggerne. Frykten for å gripe inn i innbyggernes bilvaner er større enn frykten for å påføre innbyggerne helseskader.

Gang på gang lyser luftmålerne rødt for svært stor helsefare, men gang på gang avviser byrådet å innføre de nødvendige tiltakene, fra køprising via sykkelveier til flytting av p-plasser fra sentrum, mens fylkestinget ikke er i nærheten av å gi oss et godt nok kollektivtilbud.

Når våre lokale myndigheter er så langt unna å løse det lokale luftproblemet, virker det som en tung kamp å løse det globale klimaproblemet, men sakene henger sammen. De peker frem mot behovet for nye politikere og ny politikk som tar forurensningens skadevirkninger på alvor. Fornektelse hjelper ingen.