Fotocredit:

Utkast til nytt Bergensprogram

Miljøpartiet De Grønne i Bergen skal gå til valg nest år med et splitter nytt lokalprogram. Nå er andreutkastet her. Dette er altså ikke offisiell politikk ennå, det endelige programmet blir vedtatt på årsmøtet i februar.

 

2. januar 2019

Andreutkast program MDG Bergen 2019-23

For et par av punktene i programmet trengs litt fyldigere informasjon for å kunne ta standpunkt. Det er derfor laget bakgrunnsnotater om disse punktene:

Borgerlønn – bakgrunnsnotat

Bymiljøpakke – bakgrunnsnotat

Programkomiteen har tatt utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål og laget 17 Bergensmål. Der de globale bærekraftsmålene ikke passer helt for Bergen, har vi utformet nye eller tilpasset oss.

Vi har altså gått bort fra det tradisjonelle kulepunktprogrammet og tilnærmet oss Bergenspolitikken på en ny måte, inspirert av programmet til Alternativet i København.

Som dere ser, er det ikke laget en fyldig innledning med satsingsområder. Det vil vi komme tilbake til når vi vet mer om hvilke saker som dere medlemmer synes er viktige å fremheve og satse på.

Dette utkastet er en løypemelding om arbeidet så langt. Nå vil vi ha ris og ros og gode innspill til hvordan dette utkastet kan utvikles videre.

Delta på medlemsmøter, diskuter med slekt og venner, bruk innspillskjemaet eller kontakt oss på e-post. Kort sagt: Engasjer deg i arbeidet med å lage et program som får velgerne til å innse at Miljøpartiet De Grønne i Bergen er eneste alternativ for bergensere som ønsker en bedre og grønnere by.

Du kan gi tilbakemelding på programmet frem til 15. November. Innspill?

Du kan sende inn endringsforslag til programkomiteen her.