Trygge skoleveier

Mandag 22. august er skoleåret i gang igjen, og mange forventningsfulle barn vil for første gang ta skoleveien fatt. Det kan dessverre bli en skummel opplevelse, med stor trafikk, manglende gangstier og kryssing av tett trafikkerte veier, og vi må huske på at seksåringene ikke har den samme oversikten eller trafikkforståelsen som vi voksne har.
Trygge skoleveier er en viktig sak for Miljøpartiet De Grønne i Bergen, og mangel på trygge skoleveier leder oss raskt inn i en ond sirkel: Utrygge foreldre foretrekker å kjøre barna sine til skolen, noe som skaper enda mer trafikk, og igjen fører til at enda flere foreldre ser seg nødt til å kjøre barna.
Vi må bryte mønsteret ved å legge til rette for at skolebarn trygt kan gå eller sykle til og fra skolen. Kommunen skal øke barnas sikkerhet i trafikken gjennom flere gang- og sykkelveier, flere fotgjengeroverganger og, med tanke på høst og vinter; bedre belysning på skoleveiene. Ved barneskoler skal bilfrie soner kunne innføres.
For å sikre trygge skoleveier er det også viktig å hindre ytterligere sentralisering av skolene i Bergen. Miljøpartiet De Grønne vil ikke legge ned noen skoler, da nedleggelser og sammenslåinger fører til lengre skoleveier, større transportbehov, mer forurensning – og mindre trygge skoleveier.
Både for miljø og helse er det en stor fordel av barn har trygge skoleveier, og det er vi som politikere som har ansvaret for å gi dem nettopp det.

Sondre Båtstrand, bystyrekandidat, Miljøpartiet De Grønne i Bergen
Innlegget sto på trykk i BA 17. august.