Tiggeforbud er en avsporing!

NRK Brennpunkts dokumentar “Lykkelandet” viser organisert menneskehandel, tyveri, prostitusjon og pillesalg. Med andre ord, kriminelle mennesker som begår kriminelle handlinger. Dette bruker Frp og Høyre som en unnskyldning til å angripe ressurssvake mennesker, skriver talsperson Eline Haakestad i Bergen MDG.

27. april 2017

I kjølvannet av dokumentaren “Lykkelandet” har det offentlige ordskiftet stort sett handlet om tigging. Høyre og Frp tar igjen opp forslag om å forby tigging, som om at tiggingen er problemet her. Forbud mot å be om hjelp løser fint lite. Vi har allerede forbud mot de alvorlige forbrytelsene dokumentaren avdekker. Det er viktigere å sørge for at politiet kan håndheve eksisterende forbud heller enn å finne på nye.

Brennpunkt dokumenterer hvordan kriminelle nettverk bruker tigging som skalkeskjul. Vi vet fra før at det er en rekke virksomheter som brukes som skalkeskjul, uten at det er skalkeskjulene vi angriper, men den kriminelle aktiviteten. Selv om oppussing av hus ofte er skalkeskjul for kriminell virksomhet, forbys ikke oppussing av den grunn. Det samme bør gjelde i denne saken.

Høyre og Frp kommer sikkert til å tigge sine sympatisører om penger til valgkampen. Det skjer nok ikke på gaten, men i konferansesaler, møterom og gjennom brev og annonser. Det er det helt greit at Høyre og Frp driver med. De samme partiene må innfinne seg med at noen tigger på gaten, og heller rette fokus mot å bekjempe den faktiske kriminaliteten.

Innlegget sto først på trykk i BA 26. april 2017.