Tør ikke bøtelegge forsøplerne

– Vi kan ikke ha et bøllevelde hvor frykt for at forsøplerne blir sinte gjør at vi ikke irettesetter dem, sier Sondre Båtstrand.