Stopp dyreplageriet!

Død mink i bur. Foto: Nettverk for dyrs frihet/Dyrebeskyttelsen Norge 2012
Død mink i bur. Foto: Nettverk for dyrs frihet/Dyrebeskyttelsen Norge 2012

Miljøpartiet De Grønne oppfordrer alle dyrevenner til å delta i NOAHs fakkeltog mot pels 10. november. Oppmøte er i den sørlige delen av Marken kl 17.30, og det blir en rekke appeller, blant annet fra Sondre Båtstrand.

Følgende innlegg har stått på trykk i BA:

Så er det på’an igjen, og vi ser nye bilder av dyr med avbitte bein, haler og ører, smertefulle bittskader og tvangsatferd, fulgt av politikere som atter en gang er sjokkerte over forholdene i den norske pelsdyrnæringen.
Det er ingen grunn til å være overrasket over at aktive rovdyr som rev og mink lider i trange nettingbur. Dyrene kan ikke leve gode liv under slike forhold, og etter tiår med næringens tomme forsikringer om at alt skal bli så mye bedre, må stortingspolitikerne kunne innse at pelsdyroppdrett er og blir lidelser. Det samme Stortinget som erklærte at dyr har egenverdi, kan ikke fortsette å subsidiere en næring som baserer seg på å krenke dyrs egenverdi.
Veterinærforeningen vil ha slutt på burlivet for rev og mink, og Rådet for dyreetikk har for lengst bedt om avvikling. Både Arbeiderpartiet og SV har gått inn for å stenge pelsfarmene, men hvor lenge skal flertallet i regjeringen la seg stoppe av Senterpartiets fastlåste støtte til en næring som plager dyr?
Miljøpartiet De Grønne har helt siden oppstarten ivret for forbud mot pelsdyroppdrett, og vil fortsette kampen til den siste pelsfarmen er stengt. Vi oppfordrer alle dyrevenner til å være med på å legge press på regjeringen, og delta i NOAHs fakkeltog mot pels 10. november. Vis at det er mange som bryr seg om lidelsene i norske pelsfarmer!