Fotocredit:

Still til verv i Bergen MDG!

Selv om stortingsvalget så vidt er bak oss ser vi allerede nå fremover mot kommune- og fylkestingsvalget om knappe to år.

Prosessene knyttet til dette følger sin faste syklus, og på førstkommende årsmøte skal det velges medlemmer til tre komitéer: program-nominasjons- og valgkomité, og vi skal i tillegg velge nytt styre.

11. oktober 2021

Litt om vervene:

Programkomiteen skal lede arbeidet med utarbeidelse av lokalt partiprogram som Bergen MDG går til valg på i 2023. Komiteen skal bestå av 3-5 medlemmer.

For ordens skyld; det vil være mulig for alle medlemmer å delta i programarbeidet, og det vil komme mer informasjon om dette senere (i løpet av våren). Programkomiteen er “bare” det organet som skal lede programarbeidet.

Nominasjonskomiteen skal lage forslag til valgliste for kommunevalget. Komiteen skal bestå av 3-5 medlemmer. Medlemmer av nominasjonskomiteen kan ikke selv innstilles til valglisten.

Valgkomiteen lager forslag til sammensetning av nytt styre som velges på årsmøtet. Valgkomiteen skal bestå av 3-5 medlemmer. Medlemmer av valgkomiteen kan ikke selv innstilles til styret.

Styret i Bergen MDG representerer partiet lokalt. Årsmøtet velger minst 5 faste medlemmer inkl. leder og 3 varamedlemmer. Lokallagsstyret er et arbeidende styre, og både faste medlemmer og varaer er aktive bidragsytere.

 

I tillegg til faste medlemmer bør det også være et antall varamedlemmer i hver komite.

Er du interessert i å stille til verv, eller vil du foreslå noen du tror vil passe i disse rollene? Meld din interesse gjennom disse skjemaene:

Skjema for program- og nominasjonskomite

Skjema for valgkomite

Skjema for styret i Bergen MDG

 

Frist for å melde din interesse er 1. november.

 

Det er viktig at alle som melder sin interesse på forhånd er innforstått med den arbeidsbelastning vervet medfører, og er helt sikker på å kunne stå løpet ut.  Når det er sagt håper vi at flest mulig melder seg!

 

For øvrig; årsmøtet vil trolig bli avholdt i andre halvdel av februar.

 

Vi håper at du vil bli med og stille til verv!

Grønn hilsen

Valgkomiteen og styret i Bergen MDG