Stiftelsesmøte for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten og Vesterålen

Torsdag 19. mars starter vi opp lokallag av Folkeaksjonen her i Bergen. Møt opp på Rådhuset kl 18!En rekke organisasjoner sender representanter til oppstartsmøtet, deriblant Miljøpartiet De Grønne.

Klimaendringene er verdens største miljøproblem, og oljeindustrien er Norges største klimaforurenser. Nå vil de inn i ett av verdens mest sårbare havområder. Miljøpartiet De Grønne går inn for 20 års moratorium mot oljeleting, varig vern av Lofoten og Vesterålen, og satsing på energisparing og fornybar energi.

Program for oppstartsmøtet, 19. mars kl 18-20 i 2. etasje på Rådhuset:
– Leder i Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten og Vesterålen Gaute Wahl innleder om hvor saken står i dag og hvordan den kan vinnes
– Vågard Nyaas fra Natur og Ungdom og styremedlem i Folkeaksjonen snakker om hvorfor vi er i mot petroleumsvirksomhet i disse områdene
– valg av styre
– hva vi kan gjøre i Bergen

Velkommen!